Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FRAJTIĆ, August, promicatelj fotografskog amaterizma i umjetnički fotograf (Bileća, 29. VII. 1902 — Buenos Aires, 19. II. 1977). Srednju školu polazio u Zagrebu i Karlovcu, gdje je maturirao 1919. U Zagrebu radi kao činovnik u Katoličkoj banci, a za II. svjetskog rata u Ministarstvu vanjskih poslova NDH. God. 1945. odlazi u Italiju, zatim u Buenos Aires, gdje ostaje do kraja života. Od 1932. intenzivno se bavi umjetničkom fotografijom te izlaže u zemlji i inozemstvu. U stručnim časopisima (Foto revija, 1932–36, 1938–40, Fotoamater, Ljubljana, 1934–35; Fotografische Rundschau, Berlin 1940–41) iznosi svoje stavove o stanju naše fotografije i razvitku hrvatskoga amaterskog pokreta s naglaskom na stvaranju nacionalnog stila, koji se tih godina i ostvaruje (»zagrebačka škola«). Kao tajnik Fotokluba »Zagreb« (od 1933, predsjednik od 1943) inicijator je i organizator stalnih tečajeva, godišnjih međunarodnih izložaba, okupljanja klubova u Hrvatski foto-amaterski savez (1939), osnivanja i uređivanja časopisa Savremena fotografija (1940), okupljanja i slanja reprezentativnih klupskih kolekcija u sedam europskih zemalja, SAD i Argentinu (1938–40). God. 1938. izabran je za potpredsjednika tada osnovane Međunarodne fotoamaterske unije. Tijekom rata priređuje u Zagrebu izložbu Lijepa naša domovina (1941) i IX. međunarodnu izložbu umjetničke fotografije (1942, tada jedinu u Europi) te izložbe hrvatske fotografije u Bratislavi, Sofiji i Bukureštu (1943). Surađivao u Spremnosti (1943–44), Neue Ordnung (1944), preglednim člankom o fotografiji u zborniku Naša domovina (I/2. Zagreb 1943) i dr. Vrhunac njegovih nastojanja da hrvatsku fotografiju afirmira u inozemstvu jest knjiga Hrvatska, zemlja ljepote (Beč 1944) s fotografijama u boji zagrebačkih, karlovačkih i osječkih fotoamatera i predgovorom J. Horvata (tiskana na osam jezika). Fotografsku je djelatnost nastavio u Argentini (izdao zapaženu fotomonografiju Buenos Airesa). Njegova se ostavština čuva u Hrvatskom domu u Buenos Airesu.

LIT.: Otvorena je izložba fotografija, na kojoj je jedna od prvih slika »Kruh naš svagdašnji« od Augusta Frajtića. Zagrebački list, 1(1939) 30. IX, str. 6. — O. Orešković (Or.): Naši majstori umjetničke fotografije na izložbi hrvatskog foto kluba. Ibid., 14. X, str. 12. — (Osvrti na Hrvatska, zemlja ljepote): Hrvatski planinar, 40(1944) 4/5, str. 72. — sk., Nova Hrvatska, 4(1944) 19. IV, str. 7. — V. P., Spremnost, 3(1944) 113, str. 7. — M. Grčević: Počeci umjetničke fotografije u Zagrebu (u almanahu: Zagrebačka fotografija. Zagreb 1978). — Ž. Koščević: Reporterska fotografija u Hrvatskoj 1920–1940 (katalog izložbe). Zagreb 1992, 11. — V. Maleković i M. Tonković: Fotografija u Hrvatskoj 1848–1951 (katalog izložbe). Zagreb 1994. — M. Grčević: Fotografije Augusta Frajtića (katalog izložbe). Zagreb 1996. — Isti: Umjetnička fotografija u Hrvatskoj 1891–1940. i fenomen zagrebačke škole. (Zagreb) 1997.
 
Mladen Grčević (1998)