Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FRNTIĆ, Franjo, športski djelatnik (Grubišno Polje, 9. IX. 1919). Srednju školu završio u Bjelovaru 1938, a Visoku bankarsku školu 1950. u Beogradu. Od 1938. do 1947. bio poštanski službenik u Osijeku, Sarajevu, Kalinoviku i Pakračkoj Poljani, potom do umirovljenja 1978. bankarski stručnjak u Pakracu, Ludbregu, Bjelovaru i Zagrebu. Suosnivatelj je bankarskog smjera pri Fakultetu za organizaciju i informatiku u Varaždinu 1967, gdje je predavao 1967–78. Športom se počeo baviti kao vježbač u »Hrvatskom sokolu«, poslije kao atletičar (pobjednik na 1000 m u međunarodnoj utrci u Banjoj Luci 1943), odbojkaš, nogometaš i planinar. Nakon II. svjetskog rata obnavlja športska društva u Grubišnom Polju, Lipiku, Daruvaru i Bjelovaru. Utemeljitelj je i prvi predsjednik Saveza športova Bjelovar 1963. Bio je urednik športske i enigmatičke rubrike Bjelovarskog lista (1952–63), biltena Nogomet (1952–54). Osnovao je Turistički savez kotara Bjelovar 1959. te uredio Bjelovarski turistički kalendar za 1961 (Bjelovar 1960). Suautor je i urednik monografija Nogomet 1908–1955 (Bjelovar 1955) i Športska rekreacija u Hrvatskoj 1951–1991 (Zagreb 1991) te pokretač i urednik časopisa Povijest športa (od 1970). Članke iz bankarstva objavljivao je u Glasniku i Glasilu radnih zajednica SDK Hrvatske (1967–72), a iz povijesti športa u zbornicima, časopisima i listovima Bjelovarski list (1952–63), Grubišnopoljski list (1970–84), Povijest športa (1970–95), Sportske novosti (1980–94), Večernji list (1980), Virovitički zbornik (1986), Bjelovarski zbornik (1991), Iseljenički kalendar (1991), Nova matica (1991–92), Slobodna Dalmacija (1993) te u monografijama Ivanovo Selo (Daruvar 1971), Veliki i Mali Zdenci (Daruvar 1977), Razvoj rukometa u Hrvatskoj (Zagreb 1986), Hrvatski nogometni savez. 80. obljetnica (Zagreb 1992). Dobio Nagradu za životno djelo SDK Hrvatske 1985. i Nagradu za životno djelo »Franjo Bučar« 1992. te Priznanje Međunarodnoga olimpijskog odbora 1994. Redoviti je član Međunarodnog društva za povijest tjelesnog odgoja i športa (International Society for History of Physical Education and Sport — ISHPES) od 1988.

DJELA: Sto godina nogometa u Hrvatskoj (suautor D. Hripko). Zagreb 1983. — Vila Bilogorska (suautor V. Herout). Grubišno Polje 1995.
 
LIT.: Razvoj rukometa u Hrvatskoj. Zagreb 1986, 172. — Z. Domitrović: Republička nagrada športa »Franjo Bučar« u 1992. godini. Nagrada za životno djelo. Povijest športa, 24(1993) 96, str. 64.
 
Vera Humski (1998)