Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FROL, Ivo, pjesnik i kritičar (Sisak, 17. VII. 1908 — Beograd, 30. VII. 1986). Gimnaziju je polazio u Zagrebu do 1927, maturirao je na Sušaku i započeo studij prava; potom studirao hrvatski jezik i južnoslavenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tridesetih godina sudski proganjan zbog političkog djelovanja. Nakon diplome 1936. radi u Zagrebu kao profesor u Klasičnoj gimnaziji do 1941. kada je odveden u Jasenovac. U ožujku 1943. razmjenom zarobljenika dolazi u partizane gdje vodi prosvjetne i kulturne programe; 1944. pročelnik Odjeljenja za prosvjetu ZAVNOH-a. Nakon rata ministar je prosvjete u prvoj hrvatskoj vladi u Splitu, 1946. pomoćnik predsjednika Komiteta za prosvjetu i kulturu, 1953–58. sekretar Komisije za kulturne veze s inozemstvom, 1958–61. pomoćnik sekretara za prosvjetu i kulturu SIV-a. Od 1961. do umirovljenja 1972. upravitelj je Univerzitetske biblioteke »Svetozar Marković« u Beogradu. Prvom pjesmom U mesečnoj noći javio se u Književnom savezu 1927, zatim objavljuje u Mladosti, Kulisi, Našoj slozi, Književniku, Hrvatskoj reviji, Književnim novinama, Hrvatskom kolu, a sam je uređivao Signale (1932). Stihovima je zastupljen u zbirci Lirika šestorice (Zagreb 1931). U prvim pjesmama F. je pjesnik ljubavne čežnje i tuge, rezignacije i bijega od svakodnevice no ubrzo se okreće socijalnoj poeziji. Prva samostalna knjiga poezije Krist nad krevetom (1932) bila je prekretnica u Frolovu stvaranju, jer rezignaciju osamljeništva zamjenjuje protuvjerskom i satiričnom orijentacijom. I u drugim njegovim pjesničkim zbirkama primjećuju se eklekticizam u izrazu te prenaglašena društvena tendencija. Kao kritičar F. djeluje s ljevičarskog stajališta piše o D. Cesariću, M. Krleži, Đ. Sudeti, I. Kozarčaninu. Od 1944. do 1963. objavljivao je u Narodnoj prosvjeti, Republici, Književnim novinama, Telegramu, NIN-u, Bibliotekaru. Kritikama i esejima zastupljen je u knjizi Hrvatska književna kritika, 9 (Zagreb 1966). Baveći se problemima jezika i stila, na načelima fonetičkog pravopisa sastavio je gramatički i pravopisni priručnik za širu uporabu Kako ćeš pravilno pisati, više Čitanki s poukama o jeziku za osnovne škole (Zagreb, od 1953), te sa suradnicima Naš jezik (Zagreb, od 1947). Potpisivao se pseudonimima Kruno Kreč, Iljko Ivan, Ico Ther i Ivo Frelić.

DJELA: Krist nad krevetom. Zagreb 1932. — Kako ćeš pravilno pisati? Zagreb 1940. — O novoj prosvjetnoj politici. Šibenik 1945. — Pjesme. Zagreb 1946. — Neotpori. Beograd 1965.
 
LIT.: I. Lendić(Ile): Epigonska lirika. Lirika šestorice. Luč, 26(1930–31) 4/5, str. 134–135. — S. Diana: Lirika šestorice. Jadranska pošta, 7(1931) 43, str. 3. — Lj. Maraković: Kolektivna izdanja. Lirika šestorice. Hrvatska prosvjeta, 18(1931) 6, str. 214. — V. Nazor: Lirika šestorice. Mladost, 9(1931) 7, str. 157–158. — N. Simić: Lirika šestorice. Savremenik, 24(1931) 4, str. 4. — O. Delorko (O. D.): I. Frol, Krist nad krevetom. Književni život, 1(1932) 3, str. 44. — N. Simić: Tri zbirke najmlađih. Književnik, 5(1932) 7, str. 266–268. — Z. Štambuk: Molitvenik »Krist nad krevetom«. Vihor, 2(1932) 5/6, str. 16. — I. Ladika: Mlada hrvatska lirika. Književna revija, 1(1936) 2, str. 56–59. — N. Simić: Sendvič »Frol«. Savremenik, 26(1937) 6, str. 238–240. — B. Kovačević: I. Frol, Kako ćeš pravilno pisati? Srpski književni glasnik (Beograd), 11(1940) 1, str. 74–75. — N. Simić: Frolove pjesme. Republika, 3(1947) 3, str. 197–199. — M. Ivanušić: Novi upravnik Univerzitetske biblioteke, I. F. Bibliotekar (Beograd), 13(1961) 1/3, str. 6–9. — S. Ponier: I. Frol, Neotpori. Delo (Beograd), 11(1965) 8/9, str. 1225–1227. — Z. Gluščević: Ivo Frol (1908–1986). Oko, 13(1986) 376, str. 21.
 
Tamara Špehar (1998)