Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GABELICA, Ivan, političar (Podbablje kraj Imotskog, 29. IX. 1939). Gimnaziju završio 1962. u Ljubuškom a studij prava 1968. u Zagrebu. Nakon studija odvjetnički je vježbenik 1969–73, pravnik u više poduzeća 1973–80. i poslije do 1995. odvjetnik. Kao hrvatski nacionalist uhićivan, suđen (robijao u logoru na otoku Svetom Grguru 1959–61. i u Staroj Gradiški 1966), otpuštan s posla. U političkim procesima branio optužene Hrvate (M. Veselica, M. Sušac, M. Sunić, N. Serdarušić, F. Begić). U političkom životu djeluje od 1989. kada je nastupio na tribini Inicijativnog odbora HDZ (28. II). Potom je na listi Hrvatske demokratske stranke bio izabran u Hrvatski sabor, 1994. utemeljio Hrvatsku čistu stranku prava, kojoj je postao prvim predsjednikom, pridružio se Hrvatskoj stranci prava (A. Đapića) i na njezinoj listi 1995. bio izabran u Zastupnički dom Sabora te 1996. ponovno došao na čelo Hrvatske čiste stranke prava. Surađivao u Maruliću (1989), edicijama U Bleiburgu iskra (Zagreb 1993), 50 godina Bleiburga (Zagreb 1995) i Nad Velebitom sviće.... Zbornik o Mili Budaku (Zagreb 1995). God. 1991. priredio pretisak publikacije Odmetnička zvjerstva i pustošenja u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u prvim mjesecima života hrvatske narodne države (Zagreb 1943). U novinama se javlja uglavnom polemičkim člancima.

 
Mladen Švab (1998)