Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GABRIĆ, Bela, pisac i kulturni djelatnik (Subotica, 10. III. 1921). Pet razreda gimnazije polazio je u isusovaca u Travniku, maturirao na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Varaždinu 1942, a književnost, hrvatski jezik i povijest diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1950. Najprije je srednjoškolski profesor u Subotici (1950–70), potom bibliograf u subotičkoj Gradskoj knjižnici; od lipnja 1972. do prosinca 1973. bio je utamničen u Srijemskoj Mitrovici, zatim je pet godina nezaposlen, a od 1978. do umirovljenja 1984. bibliotekar je u subotičkom Gradskom muzeju. G. je sustavno sudjelovao u društvenom i kulturnom životu svoga zavičaja kao član različitih odbora, Dužijanca (1968–71) i Dani kruha i riječi (od 1980), suurednik Subotičke Danice (od 1971), Bačkog klasja (od 1978), skupljač narodnih pjesama i običaja te pisac. Prvi opsežniji članak napisao je u povodu smrti A. Kokića 1940. i objelodanio ga proširenog u Đakovu 1943. pod naslovom Aleksa Kokić, bunjevački svećenik i pjesnik. Nakon II. svjetskog rata napisao je više priručnih skripata iz književnosti i povijesti za školske potrebe. Sudjelovao je na mnogim znanstvenim skupovima i predavanjima, surađivao u Subotičkoj Danici (1971–72, 1986–92), Bačkom klasju (od 1978), pisao je za Marulić (1970, 1981), Crkvu u svijetu (1990), Svetu Ceciliju (1988) i dr. Uredio je i popratio komentarima knjige I. Kujundžića, J. Kopilovića, A. Jakšića i A. Sekulića. Napisao je više kraćih biografija kulturnih djelatnika bačkih Hrvata (I. Antunović, L. Budanović, G. T. Stantić, P. Kujundžić, A. Mamužić, A. Vidaković). Za zasluge na području duhovne kulture G. je primio od pape Ivana Pavla II. priznanje Pro Ecclesia et Pontifice (1990).

LIT.: A. Sekulić: Književnost bačkih Hrvata. Zagreb 1970, 71, 272. — L. I. Krmpotić: Govor prigodom dodjele papinog priznanja »Pro Ecclesia et Pontifice« Beli Gabriću. Subotička Danica (kalendar), 1992, str. 97–100. — Najviše crkveno priznanje katoličkom svjetovnjaku prof. Beli Gabriću. Bačko klasje (Subotica), 20(1990) 57, str. 1.
 
Ante Sekulić (1998)