Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GABRIĆ, Franjo, arhitekt (Samobor, 3. XI. 1877 — Zagreb, 25. IX. 1941). U Grazu završio realnu gimnaziju 1896. i diplomirao 1902. na Visokoj tehničkoj školi. Kratko je radio u građevnom odsjeku Zemaljske vlade u Ljubljani. God. 1903–12. službovao u građevnoj upravi za gradnju bolnice i medicinskih klinika u Grazu, gdje je 1912–18. nadinženjer u građevnom uredu Zemaljske vlade. Nakon I. svjetskog rata do umirovljenja 1922. radi kao tehnički savjetnik i građevinski inspektor pri građevnom odsjeku Zemaljske vlade u Zagrebu, potom je do 1937. ravnatelj građevnog poduzeća »Pionir« d. d. Iste godine postaje redoviti profesor na Arhitektonskom odjelu zagrebačkoga Tehničkog fakulteta (predavao gospodarsko i industrijsko graditeljstvo te izvođenje gradnjâ). Među njegovim su radovima projekt za izgradnju zgrada Medicinskog fakulteta na Šalati u Zagrebu i projekt električne centrale u Sušaku. S I. Juranovićem i S. Kliskom sudjelovao u izradbi projekta za Zakladnu (danas Kliničku) bolnicu na Rebru u Zagrebu.

LIT.: Godišnjak Hrvatskoga sveučilišta u Zagrebu za 1933/34–1938/39. Zagreb 1940. — Tehnički fakultet Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu. Spomenica 1942–1943. Zagreb 1943.
 
Aleksandar Klemenčić (1998)