Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GALOVIĆ, Nikola, vjerski pisac (Zagreb, 28. IX. 1614 — Zagreb, 8. XI. 1684). Polazio gimnaziju u Zagrebu; 1635. stupio u Družbu Isusovu u Beču. Studirao 1638–41. filozofiju te 1642–46. teologiju. Na zagrebačkoj gimnaziji predavao je 1638. i 1642. Uz profesorsku obavljao je i redovničke službe u Varaždinu (1648, 1655, 1664–65), Rijeci (1649–51, 1656–59, 1669–71). Bio je ekonom, propovjednik i kateheta, zatim upravitelj Marijinih kongregacija i bratovština, ispovjednik te pučki misionar. God. 1655. superior je varaždinske rezidencije, a kao rektor zagrebačkoga kolegija (1660–63) uveo je studij filozofije. Bibliografi spominju da je priredio na hrvatskom nekoliko nabožnih knjižica, no one su ostale većinom nepoznate. Utvrđeno je da je priredio drugo izdanje izgubljenog priručnika za Marijine kongregacije građana, Ručne knjižice za bratovčine (Beč 1674), a vjerojatno i priručnik za Bratovštinu sv. Izidora, Pobožnost i bratovčina k sv. Izidoru (1672). Pripisuje mu se i prijevod molitvenika Plamen pobožnosti proti sv. Ferencu Žaveriušu, za koji godina i mjesto izdanja nisu poznati te Sobotni kinč blažene device Marie (Zagreb 1696).

LIT.: J. N. Stoeger: Scriptores provinciae Austriae Societatis Jesu. Viennae 1856. — F. Fancev: Einige Bemerkungen zur Geschichte des Schrifttums in Kroatien. Archiv für slavische Philologie (Berlin), 35(1914) 3/4, str. 406–409. — M. Vanino: Nikola Galović. Vrela i prinosi, 1933, 3, str. 127–129. — Isti: Isusovci i hrvatski narod, 1. Zagreb 1969. — L. Lukács: Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S. I., 2. Romae 1982. — J. Wicki i M. Korade: Hrvatski penitencijari u Rimu od 1596 do 1773. Vrela i prinosi, 1986, 16, str. 34.
 
Mijo Korade (1998)