Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GALJUF, Ivan (Galliuf, Gallyuff), jezikoslovac i pisac (Cesargrad, 19. I. 1710 — Varaždin, 17. II. 1770). Isusovac od 1725. Uči filozofiju i teologiju u Grazu, usavršava književnost u Leobenu i matematiku u Beču. Prije studija teologije predaje 1732. u gimnaziji u Požegi, a 1733–34. te 1736. u Zagrebu. Profesor filozofije u Ljubljani 1743–45, filozofije, teologije i kanonskog prava u Zagrebu 1746–53. Rektor zagrebačkoga (1753–56) i požeškoga kolegija (1757–60) i ravnatelj konvikta u Varaždinu. Napisao je latinsku dramu u stihovima o junačkim djelima hrvatskih plemića Erdődyja, Croatia theatrum virtutis Erdödianae, koju su njegovi učenici prikazivali 1733. u Zagrebu. Pripremio je hrvatska izdanja školskih udžbenika, latinsku frazeologiju, Flos latinitatis, F. Pomeya i stilistiku, Syntaxis ornata, F. Wagnera, s odgovarajućim kajkavskim prijevodima latinskih primjera. Prvo je djelo zbornik latinskih fraza poredanih abecednim redom, koji, prema V. Dukatu, otkriva autora mnogo vještijim latinistom no kajkavskim prevoditeljem. Autorstvo preradbe Wagnerove stilistike Dukat pripisuje Galjufu na temelju činjenice što je 1747. izdana u istoj knjizi s Pomeyevim frazeologijem te gotovo potpune podudarnosti pravopisa u obama djelima, što bi bila rijetkost u različitih pisaca onoga doba. Kao rektor u Požegi osnovao je 1759. osnovne škole na isusovačkim imanjima Kutjevu i Sesvetama. U Zagrebu utemeljio tiskaru i knjižaru u kojima su se tiskale, odn. prodavale školske knjige.

DJELA: Flos latinitatis, ex auctorum Latinae linguae principum monumentis excerptus, et tripartito verborum, nominum et particularum ordine, et indice in hunc digestus libellum, auctore R. P. Francisco Pomey, Soc. Jesu editio in Croatia prima. Zagrabiae, Typis Joannis Baptistae Weitz, 1747, Budae 18202, 18343. — Syntaxis ornata, R. P. Francisci Wagner Soc. Jesu, ad usum Croatice juventutis accommodata. Zagrabiae, Typis Joannis Baptistae Weitz, 1747.
 
LIT.: T. Smičiklas: Poviest hrvatska, 2. Zagreb 1879, 380. — V. Dukat: Dva latinsko-hrvatska udžbenika XVIII vijeka. Nastavni vjesnik, 12(1904) str. 131–142, 287–299. — F. Fancev: Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkoga kolegija u Zagrebu (1606–1772). Starine, 1937, 38, str. 211. — A. B. Krčelić: Annuae ili historija 1748–1767. Zagreb 1952. — M. Vanino: Isusovci i hrvatski narod, 1–2. Zagreb 1969–1987. — L. Lukács: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551–1773), 1. Romae 1987, 392.
 
Mijo Korade (1998)