Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GASTEIGER, Ferdinand, političar (Osijek, 16. II. 1901 — München, 7. I. 1969). Potječe iz stare njemačke osječke obitelji. Nakon školovanja u Osijeku, Sušaku i Sarajevu radio je kao voditelj podružnice osiguravajućeg društva u Osijeku. Jedan je od obnovitelja kulturnog i političkog organiziranja njemačke zajednice u Slavoniji 1920-ih i 1930-ih (Deutscher Gesang- und Musikverein, Kulturbund, Kultur- und Wohlfahrtsvereinigung der Deutschen). Kao zastupnik Njemačke stranke (Deutsche Partei) izabran je 1936. u Gradsko vijeće Osijeka. Za NDH bio saborski bilježnik i predstojnik ureda za gospodarstvo njemačke narodne skupine, pa od 1944. pomaže u pripremi njezine evakuacije. U Austriji i Njemačkoj, gdje je potom živio, nastavio je djelovati u zavičajnim udrugama iseljenih Nijemaca.

LIT.: F. Gasteiger. Slawonischer Volksbote, 5(1940) 8, str. 4. — Drei Jahre Genossenschaftswesens der Deutschen Volksgruppe im U. St. Kroatien. Esseg 1944. — Z. Krnić: Privreda Njemačke narodne skupine u NDH. Zbornik Historijskog instituta Slavonije i Baranje, 15(1978) str. 215–263. — V. Oberkersch: Die Deutschen in Syrmien, Slawonien, Kroatien und Bosnien. Stuttgart 1989. — A. Stupp: Erinnerung an Ferdinand Gasteiger (1901–1969). Der Donauschwabe (Aalen), 42(1992) br. 4.
 
Vladimir Geiger (1998)