Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GAUSS, Ladislao de (Garády), slikar (Budimpešta, 1901 — Trst, 1971). Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Budimpešti. Djelovao 1930-ih u riječkoj avangardnoj skupini slikara i fotografa (M. Raicich, R. Venucci, Marija Arnold, Anita Antoniazzo-Bocchina), potom živio u Veneciji i Trstu gdje je radio pri Istituto statale d’arte i kao učitelj. Ističu se njegovi jednostavno i izražajno oblikovani portreti i ljudske figure u ulju (Portret djevojke, 1932; Majka i dijete, 1932; Portret Francesca Dreniga). Slikao je u ulju, akvarelu i temperi mrtve prirode, krajolike, motive iz riječkog predgrađa, istarske vedute, mornare i ribare. Bavio se crtežom, zidnim slikarstvom, fotografijom, grafičkim oblikovanjem i ilustracijom. Ilustrirao riječki mjesečnik Abbazia e la Riviera del Carnaro i oblikovao naslovnice kataloga izložaba (Fotografska izložba, 1934; Sindikalna umjetnička izložba, 1936). Po njegovim nacrtima izrađeni su mozaici bočnih zidova prezbiterija u crkvi sv. Romualda i Svih svetih na Kozali. Izlagao na Bijenalu u Veneciji 1936, skupnim izložbama u Rijeci (I. i II. međunarodna izložba, 1925, 1927; II. izložba umjetničkog sindikata, 1929) te na riječkim fotografskim izložbama (1933, 1934, 1940). Uz R. Venuccija najistaknutiji stvaralac riječkoga slikarskoga kruga 1930-ih.

LIT.: F. Drenig (Bruno Neri): Vecchie e nuove tendenze nell’ opera di artisti fiumani. La Vedetta d’Italia, 12(1930) 1. VI. — Katalog I. međugradske izložbe umjetničke fotografije Sušak–Rijeka. Rijeka 1940. — A. Antoniazzo: Arte e artisti figurativi a Fiume dal 1900 al 1945. Fiume (Padova), 1982, 2, str. 40. — Hrvatska moderna (katalog izložbe). Rijeka 1992. — E. Dubrović: Riječko slikarstvo 1900–1940. Zbornik Dometi, 1993, 2, str. 156–157. — Arte miracolosa. Stoljeće fotografije u Rijeci. Rijeka 1995. — D. Glavočić: Romolo Venucci. Rijeka 1996, 5, 6, 67, 127.
 
Višnja Flego (1998)