Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANGJELINOVIĆ, Berislav, publicist i pjesnik (Makarska, 18. I 1897 — Split, 29. IV 1978). Gimnaziju je završio 1918. u Splitu, a studij prava 1926. u Zagrebu. Za studentskih dana bio je pristaša Starčevićevih ideja. Nakon stvaranja Kraljevine SHS pristupio je s braćom Dankom i Budislavom Grgom Organizaciji jugoslavenskih nacionalista (Orjuna). Sudjelovao je u terorističkim akcijama Orjune 1924. u Zagrebu i u gušenju rudarskog štrajka u Trbovlju. Najprije je radio u Splitu u odvjetničkoj kancelariji brata Danka, zatim je bio ataše za novinstvo pri Jugoslavenskom poslanstvu u Parizu (1928–1931) i Washingtonu (1931–1934). Za boravka u SAD uređivao je s Ivanom Mladineom Jugoslovenski almanak i objavljivao priloge o životu jugoslavenskih iseljenika. Vrativši se u domovinu, ponovno je radio kao odvjetnik. God. 1941. bio je komandant jedinice Jugoslavenske vojske u Sinju. Bježeći pred ustašama, sklonio se najprije u Split i Ljubljanu, a potom u Rim. Otkriven je i zarobljen pri neuspjelu bijegu u Švicarsku te odveden na Lipare gdje je ostao do kapitulacije Italije 1943. Iste je godine postavljen za ministra u izbjegličkoj kraljevskoj vladi u Kairu. Poslije rata radio je kao odvjetnik u Splitu. — Članke političkog i socijalnog sadržaja objavljivao je u dnevnim listovima. Pisao je u Zagrebačkoj orjuni (1923; bio je i njen urednik početkom 1923), Pobedi (Split 1934), Bazovici (Kairo 1944). U listu Javnost (Beograd) objavio je prilog Naši američki iseljenici i veze s otadžbinom (1937) i novelu Kako umire Jugoslaven u Bazovici (1944). Surađivao je u zborniku Prilozi povijesti otoka Hvara (1959), a u Zadarskoj reviji (1971) objavio je više pjesama.

DJELA: Na kraju dana (pseud. Budislav Givić sa Živkom Vekarićem, pseud. Živan Zoranić). Hvar 1960. — Plavi lukovi. Beograd 1972. — Srebrni vitez. Beograd 1973.
 
LIT.: Marko Zovko. Hrvatsko jedinstvo, 1(1924) 27, str. 2. — Srđa Prica: Uspomene na Trbovlje. Povodom jednog novoimenovanog ministra kraljevske jugoslavenske vlade u Kairu. Srpski glasnik (Montreal, Toronto), 3(1943) 45, str. 3–4. — Kosta Milutinović: Pjesnički doživljaji Dalmacije. Zapisi o zavičaju, 4. Jelsa 1973, 197–200. — Niko Duboković Nadalini: Pjesnik dr Berislav Angjelinović 1897–1978. Ibid., 5. Jelsa 1978, 113.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1983)