Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GJANKOVIĆ, Hugo, kirurg (Zadar, 18. IX. 1893 — Dubrovnik, 14. V. 1981). Gimnaziju završio 1911. u Zadru, a medicinu diplomirao u Beču 1920. U Beču ostaje na specijalizaciji iz ginekologije do 1922. kada dolazi u Zagreb na mjesto sekundarnog liječnika Kirurške klinike, u kojoj nakon završene specijalizacije iz kirurgije 1927. postaje starijim asistentom. God. 1940. habilitira se za docenta, ali je 1941. premješten u Sarajevo za voditelja kirurškog odjela Državne bolnice. Po povratku 1945. u zagrebačku Kiruršku kliniku, izabran je 1947. za izvanrednog, a u proljeće 1953. za redovitog profesora Medicinskog fakulteta. Također je 1952–53. vršitelj dužnosti predstojnika Klinike. U jesen 1953. sa skupinom starijih specijalista napušta Kliniku i odlazi u Dubrovnik za voditelja kirurškog odjela bolnice, gdje radi do umirovljenja 1961. Kao umirovljenik je 1963. nekoliko mjeseci vodio kiruršku službu Medicinskog centra u Bihaću. Napose se bavio kirurgijom peptičkog ulkusa i kirurškim liječenjem raka dojke. S usavršavanja u Parizu, New Yorku, Baltimoreu, Bostonu i Rochesteru prenio je u Hrvatsku tekovine suvremene kirurške znanosti pa se svrstava među osnivače moderne kirurgije u nas. Inspiriran bogatom poviješću Dubrovnika, objavio je nekoliko radova iz dubrovačke medicinske prošlosti. Radove je objavljivao u časopisima Liječnički vjesnik (1935–41, 1948–49), Zentralblatt für Chirurgie (Leipzig 1937–38), Radiološki glasnik (1938, 1940), Archiv für klinische Chirurgie (Berlin 1939), La presse médicale (Pariz 1939), Schweizerische medizinische Wochenschrift (Basel 1942), Zaštita zdravlja (1946), Acta chirurgica (1950–52, 1954), Dubrovnik (1968), Naše more (1970–72). Za Medicinsku enciklopediju LZ napisao više članaka. God. 1950. osnovao je prvi kirurški časopis u nas, Acta chirurgica, i bio mu do 1952. glavnim urednikom.

DJELA: Tipični zavoji. Zagreb 1948, 19552, 19763 (2. i 3. izd. pod naslovom Nauka o zavojima). — Osnovi opće kirurške dijagnostike. Kirurška propedeutika, 1. Zagreb 1951. — Kirurška propedeutika. Specijalni dio. Zagreb 1953. — Dijagnoza u opštoj hirurgiji (suautor S. Bošković). Sarajevo 1983.
 
LIT.: Sveučilišna kirurška klinika u Zagrebu i njen razvojni put 1918–1968. Zagreb (1968). — (80. godišnjica života prof. dra Huge Gjankovića). Acta chirurgica Iugoslavica, 20(1973) 2, str. 115–116; Liječnički vjesnik, 95(1973) 12, str. 677. — Zbornik liječnika Hrvatske 1874–1974. Zagreb 1974, 390. — (Nekrolozi): I. Bakran, Liječnički vjesnik, 103(1981) 7, str. 317–318. — Isti, Acta chirurgica Iugoslavica, 28(1981) 2, str. 175–177. — V. Dugački, Naše novine, 4(1981) 32, str. 3. — Isti, Saopćenja Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 8(1982) 13, str. 22. — Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 1985, 225–226, 438–439. — Z. Peršić: Ratne godine prve Kirurške klinike Sveučilišta u Zagrebu 1940–1945. Zagreb 1995.
 
Vladimir Dugački (1998)