Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GLAVIĆ, Federiko, brodovlasnik (Šipan, 24. V. 1847 — Dubrovnik, 2. I. 1941). Kao mladić iselio se u Čile gdje je kao poslovni čovjek stekao znatan imetak te se vratio u Dubrovnik. Istaknuto je njegovo djelovanje u počecima razvitka dubrovačkog parobrodarstva, nakon što je 19. II. 1880. pojavom prvoga domaćeg parobroda u Dubrovniku istog imena, sagrađenog u Dumbartonu, utemeljeno na karatima (dijelovima) i prvo parobrodarsko društvo Dubrovačka parobrodarska plovidba, kasnije Dubrovačka plovidba. Kao član prvog upravnog odbora, a i prvi predsjednik 1909. osnovanog dioničkog društva od 35 dioničara s glavnicom od 1200000 kruna pod istim imenom, G. je otkupio većinu njegovih dionica koje su dotada posjedovali tršćanski suvlasnici. Koncentracijom društvenih dionica u Dubrovniku osujećen je prodor stranoga kapitala i očuvano nacionalno obilježje društva, kao ondašnjega jedinog domaćeg neovisnog parobrodarskog društva koje je zadržalo i svoje sjedište u Dubrovniku. Njegovim zalaganjem ušla su 1917. u sastav Dubrovačke parobrodarske plovidbe i domaća parobrodarska društva »Naprijed« i »Unione«. Kada se nakon I. svjetskog rata među Saveznicima pretresalo pitanje o raspodjeli brodovlja bivše Austro-Ugarske Monarhije, zahvaljujući zatečenom stanju, plovne jedinice Dubrovačke plovidbe, kao isključiva svojina domaćih dioničara, Dubrovčana, pripale su Kraljevini SHS, čineći tako glavninu njezine trgovačke mornarice. U poslijeratnom razdoblju G. je kao predsjednik Dubrovačke plovidbe od 1924. do 1930. obnovio flotu nabavkom novih teretnih prekooceanskih i putničkih parobroda sagrađenih u britanskim brodogradilištima, polovnih brodova na svjetskom pomorskom tržištu kao i kupnjom dionica brodova u drugim jugoslavenskim parobrodarskim društvima. God. 1939. društvo je posjedovalo 11 brodova duge i 14 brodova obalne plovidbe s ukupnom tonažom od oko 200 000 brt. Dva teretna parobroda duge plovidbe nosila su ime »Federiko Glavić«. Prvi su tijekom I. svjetskog rata otkupili Nijemci, a drugi je sagrađen 1925. u Belfastu.

LIT.: J. Luetić: O sedamdesetoj godišnjici prvog dubrovačkog parobroda. Pomorstvo, 5(1950) 6, str. 236. — F. Dabrović: Tragom jubileja dubrovačkog pomorstva. Dubrovačko pomorstvo (spomenica). Dubrovnik 1952, 258, 259. — M. Domijan: Naši pomorci i brodovi u Drugom svjetskom ratu. Ibid., str. 272. — V. Antić: Pomorstvo i naš turizam. Pomorski zbornik, 1. Zagreb 1962, 999. — A. Martinović: Dubrovačka plovidba 1880–1946, postanak i razvitak. Naše more, 27(1980) 6, str. 227, 230.
 
Tatjana Delibašić (1998)