Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GLUMAC JURIŠIĆ, Milan, politički djelatnik (Kalesija kraj Zvornika, 1884 — Cedar Lake, Indiana, 5. I. 1914). Gimnaziju prekinuo u Karlovcu i završio grafički zanat u Zagrebu. Prvi posao dobiva u Budimpešti 1902. u uredništvu srpskoga radničkog lista Slobodna reč, a 1905. radi u Narodnom glasu u Novom Sadu. Kao tajnik Socijalističkoga zemljoradničkog udruženja uhićen 1906. u Srijemu na političkom skupu i zatvoren u Srijemskoj Mitrovici zbog protudržavne promidžbe. Potom je prihvatio poziv hrvatskoga socijalističkog prvaka T. Bešenića i na poč. 1907. otišao u SAD, gdje uređuje prve hrvatske radničke novine Radničku stražu. Prvi brojevi izišli su u prosincu 1907, a G. list vodi do 1910, kada posao prekida zbog bolesti te ga povremeno uređuje do smrti. List je promicao socijalističku ideju i obrađivao probleme hrvatskog radništva u SAD, ali se osvrće i na prilike u domovini. G. je jedan od osnivača Narodne obrane (1909), organizacije utemeljene radi pružanja materijalne pomoći oporbenim strankama u Hrvatskoj. Glavni je tajnik Jugoslavenskoga socijalističkog društva u SAD. Na Južnoslavenskom socijalističkom kongresu 1910. u Chicagu (Hrvati, Srbi, Slovenci, Bugari) izborio je da Jugoslavenski socijalistički savez prizna načela borbe Socijalističke stranke Amerike, ističući da se i Hrvati u SAD bore za iste ciljeve kao i američki radnici.

LIT.: Izgon druga Glumca iz Osijeka. Napred!, 1(1906) 8, str. 1. — Milan Glumac-Jurišić. Građevinar, 2(1914) 3, str. 4. — Milan Glumac Jurišić — mrtav. Radnička straža (Chicago), 7(1914) 4, str. 1. — Milan Glumac-Jurišić. Slobodna riječ, 13(1914) 20, str. 1. — J. L. Krpan: 50-godišnjica prvih hrvatskih novina u Americi. Matičin iseljenički kalendar, 1958, str. 69, 70, 71. — Isti: Iz mraka u svjetlo. Matica. Iseljenički kalendar, 1969, str. 276. — I. Čizmić: Hrvati u životu Sjedinjenih Američkih Država. Zagreb 1982, 174–178, passim.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1998)