Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HABERLE, Branimir, pravnik (Zagreb, 24. IX. 1897 — Zagreb, 17. XII. 1972). U Zagrebu završio klasičnu gimnaziju 1915. te počeo raditi pri Zemaljskom statističkom uredu, a od 1920. u Zdravstvenom odsjeku za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje. Pravo diplomirao 1921. Od 1923. do 1947. bio voditelj Statističkog odjela Središnjeg ureda za osiguranje radnika. Uz to se bavio naukom socijalnog osiguranja i bio urednik časopisa Radnička zaštita (1923–24, 1929–41) i Hrvatsko socijalno osiguranje (1941–45). God. 1947–49. radio u Tvornici dugmeta »Itad« u Zagrebu, od 1949. do umirovljenja 1953. bio pravni referent u Institutu za higijenu rada JAZU. Potom uređivao Glas penzionera i invalida rada (1954–69) te bio stalni dopisnik Međunarodne udruge socijalnog osiguranja u Ženevi. Stručne članke i studije s područja socijalnog i mirovinskog osiguranja te socijalnog zakonodavstva objavljivao u periodicima: Jugoslavenska njiva (1919–24), Sloboda (1919), Novi život – Trezvenost (1920), Radnička zaštita (1925–41), Hrvatska straža (1930), Ujedinjeni sindikati (Beograd 1930), Faktorski glasnik (1935, 1940), Radnički glasnik (1935–36), Solidarnost (Beograd 1935), Grafički almanah (1936), Jutarnji list (1936), Narodna zaštita (1936), Industriski pregled (Beograd 1937), Trgovački list (Merkurov vjesnik; 1937–38), Misel in delo (Ljubljana 1939), Hrvatski radnik (1940), Mirovinsko osiguranje (1940), Gospodarstvo (1941–42), Hrvatsko socijalno osiguranje (Hrvatsko družtvovno osiguranje; 1941–44), Tatre i Velebit (1942), Zagreb–Sofija (1942), Suradnja (1944), Socijalno osiguranje (1955–57). Autor je i urednik monografije Popis knjiga knjižnice Središnjice osiguranja radnika (Zagreb 1941).

DJELA: Kronološki pregled zakonodavstva socijalnog osiguranja, 1. Zagreb 1924. — Poviest družtvovnog osiguranja (od prvih početaka do osnutka Nezavisne Države Hrvatske). Zagreb 1942.
 
LIT.: D. Domainko (Do-Ko): Radništvo grada Zagreba. Jugoslavenske novine, 1(1936) 2, str. 12. — A. Leitner: Haberle Branimir, Socijalno osiguranje u Bugarskoj. Ekonomist, 5(1939) 6, str. 267. — N. Smolčić (Enes): 20 godina socijalnog osiguranja Jugoslavije u revijama i knjigama. Znameniti događaj na međunarodnom kongresu. Novosti, 33(1939) 341, str. 11. — Isti: Zanimljiva rasprava o prilikama i broju radništva i namještenika na području Banovine Hrvatske. Ibid., 356, str. 8. — B. Kesić: Haberle Branimir, Nekoliko riječi o radništvu Banovine Hrvatske. Liječnički vjesnik, 62(1940) 2, str. 116–117.
 
Vera Humski (2002)