Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANTICA LASTOVAC, Frano ml. (Franciscus Lagustinus), ljevač topova (prva pol. XVII st.). Sin Frana Antice Lastovca. Rođen je u sjevernoj Italiji i odgojen u očevoj radionici. Pročuo se u Poljskoj, gdje je od 1618. radio u kraljevskoj ljevaonici u Krakovu. Vjerojatno je došao na sjever upravo u povodu obnove krakovske ljevaonice. Po sačuvanom crtežu topa, koji je 1624. bio salio za Ferdinanda Myszskowskog Gonzagu potpisavši se FRANCISCVS LAGUSTINVS, prosuđuje se stilska dorađenost njegovih oružja. Bio je vješt majstor te ga znameniti Venecijanac Andrea dell’Aqua, teoretičar i praktičar zvonarstva u službi kraljevske kuće, posebno hvali 1631. ističući njegove zasluge u razvitku oružarstva na tlu Poljske. Iako nema dokaza o njegovoj izravnoj vezi s našom zemljom, značajno je da se čuven u tuđini potpisivao pridjevkom »Lastovac« ističući svoj rod i podrijetlo po ocu od kojeg je naslijedio likovnu nadarenost i stručno znanje. I druga dva sina Frana Antice Lastovca, rođena braća Frana Mlađeg Lastovca, razvijali su obiteljski zanat ljevača topova i zvona. Stariji, Antun, poznat je jedino prema zapisu iz 1624, kad je kao ugledni majstor za izradu vatrenog oružja primio građanska prava u dalekom Krakovu. Vjerojatno ga je iz očeve radionice tamo doveo čuveniji brat Frano. Najmlađi brat; Gaudencije, rođ. u Gandinu 5. V 1600, nalazio se u Dubrovniku oko 1622, otkad datira zvono dominikanske crkve s njegovim potpisom. Potom je, izgleda, i on otišao u Poljsku da bi zajedno s braćom radio kao ljevač i oružar.

LIT.: Josip Gelčić: Die Erzgisser der Republik Ragusa. Mittheillungen der K. K. Zentralkommision zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und Historischen Denkmale (Wien), 17(1891). — Giuseppe Praga: Di alcuni fonditori Dalmati dei secoli XVI–XVII. Archivio storico per la Dalmazia (Roma), 15(1940) XXIX/14, str. 170–172. — Cvito Fisković: Primorski graditelji i kipari starijeg doba. Jugoslavenski Jadran, 1952, str. 195. — Lukša Beritić: Frano Antica Lastovac. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 1954, 8, str. 87–90. — Cvito Fisković: Lastovski spomenici. Split 1966, 137. — Tadeusz Nowak: Polska technika wojenna XVI–XVII wieku. Warszawa 1970, 232. — Stanislaw Szymański: O Lastovcima ljevačima topova i zvona u Poljskoj. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 1975, 20, str. 119–133. — Nevenka Bezić-Božanić: Majstori Dalmacije IX-XVIII stoljeća. Split 1978, 137.
 
Igor Fisković (1983)