Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HANKA, Erika, balerina, koreografkinja i baletna pedagoginja (Vinkovci, 18. VI. 1905 — Beč, 15. V. 1958). Studirala balet u Gertrude Bodenwieser na bečkoj Akademiji za glazbu i scensku umjetnost, potom u Kurta Joossa na Folkwangschule u Essenu gdje se uputila u modernu plesnu umjetnost. S trupom Ballets Jooss plesala 1933. na turnejama u Velikoj Britaniji, SAD i u Parizu. God. 1936–39. solistica i asistentica baletnog majstora Opere u Düsseldorfu, 1939. koreografkinja i baletna pedagoginja operetnoga kazališta u Kölnu, zatim u Essenu i Državnoj operi u Hamburgu. Kao gošća koreografirala 1941. balet Joan von Zarissa (W. Egk) u bečkoj Državnoj operi, gdje je od 1942. angažirana kao majstorica baleta, potom do smrti direktorica, a od 1951. bila je i profesorica baletne škole pri njoj. U Beču je koreografirala više od 50 baleta među kojima su posebice značajne postave djela Titus Feuerfuchs (J. Strauss), Josephslegende (R. Strauss), Homerische Symphonie (T. Berger), Abraxas (Egk), Der Mohr von Venedig (B. Blacher), Medusa (G. von Einem), Hotel Sacher (J. Hellmesberger). Kao koreografkinja nastojala je sjediniti klasičnu baletnu tehniku i oblike s izražajnošću modernog plesa. U baletno-pedagoškoj djelatnosti također je polazila od akademskih osnova obogaćujući klasičnu tehniku slobodnijim izrazom. Svoje je stajalište izložila u monografiji Das Ballett der Wiener Staatsoper (Almanach der Wiener Staatsoper 1945–54. Beč 1954).

LIT.: O. F. Regner: Das Balletbuch. Frankfurt am Main —Hamburg 1950, 19542.
 
Ivona Ajanović-Malinar (2002)