Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANTOLEK OREŠEK, Dragutin, kulturno-politički radnik (Prelog, 11. IX 1827 — Varaždin, 30. IV 1883.). Kao posvojenik plemkinje Ane Oryssek dodao je svom prezimenu njezino, promijenivši ga u Orešek. Osnovnu školu pohađao je u Prelogu, gimnaaiju vjerojatno u Velikoj Kanjiži i u Varaždiriu. U Zagrebu je studirao teologiju i 1848. napustio klerikat pridruživši se kao dobrovoljac vojsci bana Jelačića u ratu protiv Mađara. Poslije rata završio je u Zagrebu pravo i nakon toga službovao na sudu u Prelogu, Delnicama, Ivancu i Varaždinu, gdje se 1860. trajno nastanio i bio umirovljen 1871. — A. je sa suprugom Slavom, rođ. Bertić, živo radio na podizanju narodne svijesti i njihov je dom bio sastajalište mnogih varaždinskih rodoljuba. Bio je jedan od osnivača varaždinskog pjevačkog društva »Vila« i suorganizator dobrovoljačkih kazališnih priredaba. Biran je za gradskog i nekoliko puta za saborskog zastupnika. Pokušao je izdavati humorističko-satirički list Podravski jež. Odobrenje za izdavanje dobio je 15. VI 1861, a 12. X 1861. tiskao je poziv za pretplatu. Iako je odziv pretplatnika bio slab, novčanom pomoći Ane Oryssek izdan je 17. III 1862. pokusni broj u tiskari Josipa Platzera. Zbog reakcije varaždinskih Nijemaca, Antoleku je kao »izdavatelju i odgovornom uredniku« prijetila opasnost izgona iz Varaždina. Stoga je pobjegao u Beč. Tako je bilo obustavljeno izlaženje prvoga hrvatskog humorističkog lisla. Zauzimanjem Metela Ožegovića, A. se nakon nekog vremena vratio u Varaždin. Poslije izbora 1881. bavio se ponovno mišlju o pokretanju sličnog lista pod naslovom Stršen, no od toga ga je nauma odvratio tiskar J. Platzer. Jedan od mnogih Antolekovih političkih protivnika, Maks Maller, napisao je protiv njega pamfletističku brošuru Dole s krinkami! Davno otkrivena otkrića o gradskoj upravi varaždinskoj (Sušak 1882). Skladatelj E. Ivan Christoph posvetio mu je harmonijsku skladbu Dragutinova poputnica.

LIT.: Dragutin Antolek: Očitovanje. Pozor, 1(1860) 104(27. X). — D. H-r-ć: U Varaždinu 19. siečnja. Glasonoša, 2(1862) 7, str. 3 i Pozor, 3(1862) 25, str. 50. — Nove novine. Pozor, 3(1862) 66, str. 159. — Stjepan Belošević: Županija varaždinska i slob. i kralj. grad Varaždin. Zagreb 1926, 120. — Stjepan Platzer: Sedamdesetogodišnjica izlaženja prvog hrvatskog šaljivog lista. Jutarnji list, 21(1932) 7355, str. 20–21. — Josip Horvat: Povijest novinstva Hrvatske 1771–1939. Zagreb 1962, 232. — Krešimir Filić: Glazbeni život Varaždina. Varaždin 1972, 400. — Anton Golob: »Podravski jež« Dragutina Antoleka – prvi humoristički list na hrvatskom jeziku. Godišnjak Gradskog muzeja Varaždin, 1981, br. 6.
 
Elizabeta Palanović (1983)