Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HEIM, Alfred, strojarski inženjer (Zagreb, 20. X. 1899 — Zagreb, 5. XII. 1982). Gimnaziju završio u Zagrebu 1918, studirao na strojarskim odjelima visokih tehničkih škola u Budimpešti, Pragu i Beču, gdje je diplomirao 1923. Od 1925. do 1939. radio u ložionici pa u radionicama Državnih željeznica u Zagrebu kao šef odjela kovačnice i tokarije, zamjenik upravitelja, šef montaže i kotlarije. Pridonio je povećanju rentabilnosti i proizvodnje provodeći reforme i uvodeći nadzor, uvodio suvremenu metodu izmjere lokomotivskog postolja kojom se povećala kvaliteta nadzora i sigurnost vožnje te omogućio znatne uštede u uvozu materijala modernizirajući proizvodnju kliznih ležajeva uvođenjem ležajeva s tankim slojem bijele kovine. God. 1939. osnovao je Odjel za studije i ekonomiju rada (konstrukcijski ured, prototipna radionica i laboratorij za mehanička metalografska i kemijska ispitivanja) u radionicama. U tom je razdoblju više puta boravio na specijalizaciji u inozemstvu proučavajući suvremenu proizvodnju, tehnološke procese, organizaciju rada i nove konstrukcije željezničkih vozila. God. 1940. surađivao je u projektiranju nove željezničke radionice u Kraljevu. Od 1941. honorarni je nastavnik i od 1946. do umirovljenja 1971. izvanredni profesor Strojarskog odjela Tehničkog fakulteta i Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Baveći se projektiranjem i konstruiranjem na području strojarstva, napose fine mehanike, izradio je 15 izvornih projekata i konstrukcija te tri ekspertize na temelju laboratorijskog ispitivanja. Surađivao je s poduzećima »Ghetaldus« (izradba fotoaparata i brušenje leća), IKOM (razvoj automatskih električnih vodećih i pratećih satova), ZET i »Dalekovod«. Za svjetsku je izložbu u Montrealu projektirao, konstruirao i izradio mehanizme više automatskih velikih oglednih panoa. Surađivao je i u konstrukciji medicinskih instrumenata; od njega potječe prvi instrument za snimanje krvnih žila (angiograf). Zaslužan je i za organiziranje Internacionalne stalne izložbe publikacija (ISIP) u Zagrebu, što je omogućilo pristup novijoj inozemnoj stručnoj literaturi. U okviru katedre za elemente strojeva Fakulteta strojarstva i brodogradnje osnovao je radionicu i laboratorij u kojima su pripremljeni mnogi nastavni modeli i učila te izrađena specijalna oprema za fakultetski laboratorij a i za potrebe industrije. Napose je razvio laboratorij za preciznu mehaniku te unaprijedio laboratorij za ispitivanje toplinskih svojstava građevinskih i konstrukcijskih materijala.

 
Dragutin Taboršak (2002)