Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HERAK, Marko, kemičar (Brašljevica kraj Ozlja, 6. VI. 1922). Brat Janka, kemičara. U Zagrebu završio konobarsku školu 1940. te usporedo, radeći kao konobar, gimnaziju 1950. Diplomirao 1955. te 1960. doktorirao tezom Primjena radionuklida kod istraživanja adsorpcionih procesa na granici faza kruto-tekuće na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF)u Zagrebu. God. 1955. zaposlio se kao asistent u Institutu »Ruđer Bošković« u Zagrebu, gdje je od 1962. znanstveni suradnik i od 1968. viši znanstveni suradnik. Od 1970. izvanredni je i od 1972. do umirovljenja 1990. redoviti profesor PMF, na kojemu je 1968–87. bio predstojnik Zavoda za analitičku kemiju, pročelnik kemijskog odjela i voditelj poslijedipomskoga kemijskog studija. Specijalizirao se u Engleskoj, 1957. u Harwellu i 1963. u Londonu. Bavi se istraživanjem koloidnih sustava te ravnotežama u homogenim i heterogenim sustavima; u tom je istraživanju prvi u nas primijenio radionuklide. Suautor je znanstvenih i stručnih radova u periodicima Arhiv za kemiju (1955), Croatica chemica acta (1957–58, 1963–65, 1967, 1969, 1971, 1973–74, 1976–77, 1992), Kolloid-Zeitschrift und Zeitschrift für Polymere (poslije Colloid and Polymer Science; Darmstadt 1960–61, 1965, 1969, 1976, 1978), Discussion of the Faraday Society (London 1966), Radiochimica acta (Wiesbaden 1966), Journal of the Less Common Metals (Lausanne 1968, 1973), Mikrochimica acta (Beč 1968, 1971–73, 1975–77), Journal of Inorganic Nuclear Chemistry (Oxford 1970–79, 1981), Tenside Detergents (München 1970), Analytica chimica acta (Amsterdam 1975–76), Zeitschrift für analytische Chemie (Wiesbaden 1975–77), Analytical Chemistry (Washington 1976), Microchemical Journal (New York 1977, 1979–80), Journal of Heterocyclic Chemistry (Provo 1980), Tutun (Prilep 1982), Solvent Extraction and Ion Exchange (New York 1985), Bone and Mineral (Amsterdam 1986), Kemija u industriji (1987, 1991), Spectrochimica acta (Oxford 1988), Vestnik Slovenskega kemijskega družtva (Ljubljana 1989), Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Lausanne 1990, 1993). Također je suautor skripata Tehnike rukovanja radionuklidima (Zagreb 1958) i udžbenika Fizikalna kemija za IV. razred gimnazije (Zagreb 1963). God. 1966. dobio je Nagradu »Ruđer Bošković«.

 
Marija Kaštelan-Macan (2002)