Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HERCIGONJA, Ivo, strojarski inženjer (Sušak, 21. VI. 1901 — Zagreb, 4. I. 1976). U Zagrebu završio gimnaziju 1920, diplomirao 1925. u Tehničkoj visokoj školi i doktorirao 1931. tezom Izbor zavojnih tolerancija i njihov odnos k alatu i metodama mjerenja na Tehničkom fakultetu. Od 1927. radio u Škodinim zavodima u Plzeňu, od 1933. u sarajevskom Vojnotehničkom zavodu, 1936–44. u Industriji motora u Rakovici (1937–38. kao nadzornik svojeg poduzeća boravio u središtima zrakoplovne proizvodnje u Francuskoj i Njemačkoj), 1944–45. u Tehničkom odjelu ZAVNOH-a, 1945–46. u Saveznom ministarstvu teške industrije u Beogradu, zatim je do 1949. u Mariboru, gdje je na temelju vlastitog projekta osposobio proizvodnju automobila te organizirao i izveo proizvodnju prvih serija kamiona u Tvornici automobila, pa do 1953. u Ministarstvu narodne obrane, odn. Državnog sekretarijata za narodnu obranu u Beogradu i do 1958. kao savjetnik u zagrebačkom poduzeću »Rade Končar«. Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu je izvanredni profesor od 1958. i redoviti profesor od 1964. do umirovljenja 1971. Osnovao je 1959. i bio prvi voditelj laboratorija za precizna mjerenja dužina. Tehnički je pripravio i izradio plan radionice i kontrole za Fabriku motora u Sarajevu (FAMOS), izradio tehnološki dio plana izgradnje generalnog projekta Fabrike alata u Novom Sadu te tehnološki razradio generalni projekt proširenja proizvodnje s projektom opreme precizne kontrole Fabrike reznog alata u Čačku. Iz područja svojeg istraživanja, napose preciznog mjerenja i dopuštenih odstupanja zupčanika i navoja, točnosti mjerila i metoda mjerenja, znanstvene i stručne radove publicirao je u periodicima Tehnički list (1925, 1932–33, 1936–37), Strojnický obzor (Prag 1929, 1932), Maschinenbau und Betrieb (Berlin 1932), Feinmechanik und Präzision (Leipzig (1934), Machinery (London 1934), Saobraćajni pregled (Beograd 1935), Godišnjak jugoslovenskog vazduhoplovstva (Beograd 1937, 1941), Jugoslovenski tehnički godišnjak (Beograd 1937), Tehnički vesnik (Beograd 1941), Tehnički godišnjak (Beograd 1953, 1957), Tehnika–Mašinstvo (Beograd 1957), Strojarstvo (1960–62). Napisao je skripta Mjerenje oblika i dimenzija (Zagreb 1971).

DJELA: Tehnička priprema proizvodnje. Beograd 1963.
 
Dragutin Taboršak (2002)