Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANTONOVIĆ, Florio, istaknuti iseljenik (Konavli poč. XIX st.). God. 1851. iselio se u San Francisco u SAD. Uspješno se društveno afirmirao u novoj sredini. Bio je jedan od osnivača i počasni član našega prvog iseljeničkog društva »Slovinsko-ilirsko-pomoćno društvo za uzajamnu pomoć« (osnovano 1857) u San Franciscu. Jedno vrijeme A. je bio i predsjednik tog društva. God. 1868. vratio se zakratko u Konavle gdje se oženio i iste godine ponovno sa suprugom otputovao za San Francisco. U tom je gradu živio do smrti.

LIT.: John V. Tadich: Jugoslav Colony of San Francisco on My Arrival in 1871. u publikaciji: The Slavonic Pionneers of California. San Francisco 1932, 42. — Većeslav Holjevac: Hrvati izvan domovine. Zagreb 1967, 83.
 
Ivan Čizmić (1983)