Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GRGIĆ, Berislav, filolog (Zagreb, 14. V. 1903 — Zagreb, 29. X. 1972). Maturirao u Zagrebu 1922. Pošto je proveo dvije godine u Francuskoj, upisao je 1924. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu slavistiku i diplomirao 1929. Za studija pohađao vježbe iz engleskog jezika te se nakon diplomiranja zaposlio u Američkom konzulatu u Zagrebu i tamo radio do 1934, kada dobiva mjesto nastavnika u srednjoj školi. Iduće godine upisao je studij engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu, a 1939. dobio stipendiju Britanskog savjeta za studij u Engleskoj. Po povratku u Zagreb radio kao nastavnik u srednjim školama. God. 1945. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski jezik i književnost. God. 1950. postaje lektor na tom fakultetu, a 1961. postavljen je za višeg predavača engleskog jezika. Na tom položaju ostaje do umirovljenja 1969. Iste godine odlazi u London, gdje kao lektor hrvatskog jezika radi dvije godine u Slavenskoj školi Sveučilišta. Povremeno radio kao lektor i na sveučilištima u Nottinghamu i Birminghamu. — U suradnji s Jolandom Brihtom napisao tečaj engleskog jezika kao prvog predmeta za srednje škole u osam knjiga pod naslovom Engleska vježbenica (Zagreb 1952) te Gramatiku engleskog jezika za svakog (Zagreb 1965; 18. izd. do 1990) namijenjenu srednjim školama. S R. Filipovićem napisao tečaj engleskog jezika kao drugog predmeta za srednje škole u četiri knjige English Book (Zagreb 1955). Surađivao je na izradi prvog izdanja velikoga Englesko-hrvatskog rječnika u redakciji R. Filipovića. Preveo je više djela engleskih i američkih pisaca: Tessa iz porodice d’Urberville ili Čista žena (Zagreb 1952; više izd.), Neslavni Jude (Zagreb 1964) i Gradonačelnik Casterbridgea (Zagreb 1966) T. Hardyja, Robinson Crusoe D. Defoea (Zagreb 1953; više izd.), Put svega živoga S. Butlera (Zagreb 1954), Barchesterski zvonici A. Trollopea (Zagreb 1957), Aronova palica D. H. Lawrencea (Rijeka 1961), Pamela (1–2) S. Richardsona (Zagreb 1970), Razum i osjećaji Jane Austen (Zagreb 1979; s Mignon Mihaljević), Američka tragedija T. Dreisera (Zagreb 1948; više izd.), Iznad čežnje S. Andersona (Zagreb 1963), Ponoćni kauboj J. L. Herlihyja (Zagreb 1972).

DJELA: Engleski tekstovi za V. razred osmogodišnje škole i I razred gimnazije (suautorica J. Brihta). Zagreb 1950. — Engleska vježbenica za V. razred gimnazije. Second English Book. Zagreb 1951 (5 izd. do 1953). — Engleska vježbenica za III. razred gimnazije. Zagreb 1952. — English for Everybody – Engleski za svakoga (suautorica J. Brihta). Zagreb 1954 (6 izd. do 1973). — Englesko-hrvatski rječnik (suautor). Zagreb 1955 (20 izd. do 1994). — An English Reader – Engleska čitanka (suautorice J. Brihta i A. Angeli Radovani). Zagreb 1956 (10 izd. do 1981). — A Fifth-year English Course (suautorica J. Brihta). Zagreb 1965 (11 izd. do 1975). — A Sixth-year English Course (suautorica J. Brihta). Zagreb 1966 (8 izd. do 1974). — An English Reader – A Seventh-year English Course (suautorice J. Brihta i A. Angeli Radovani). Zagreb 1967 (10 izd. do 1979). — An English Reader – An Eighth-year English Course (suautorica J. Brihta). Zagreb 1968 (9 izd. do 1979). — Potpuniju bibliografiju vidi u: Bibliografija 1950–1990. Školska knjiga Zagreb. Zagreb 1990.
 
LIT.: Neslavni Jude, roman. Narodni list, 16(1965) 16. I, str. 5. — T. L.: Thomas Hardy, Odabrana djela. Slobodna Dalmacija, 22(1966) 13. X, str. 5. — R. Filipović: Berislav Grgić (nekrolog). Strani jezici, 2(1973) 1, str. 58. — N. Dragojević i F. Cacan: Svjetska književnost u hrvatskim prijevodima (1945–1985). Zagreb 1988.
 
Rudolf Filipović (2002)