Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HIRSCHMANN, Ivana (Nanette), učiteljica gimnastike (Sveti Nikola kraj Zeline, 23. II. 1866 — Oświęcim, njem. Auschwitz, 8. V. 1943). Završila Višu djevojačku školu u Zagrebu 1882. i trogodišnju samostansku preparandiju 1885. te položila ispit za tjelovježbenu učiteljicu u nižim pučkim školama. God. 1888. položila je ispit iz matematičko-tehničke skupine predmeta za učiteljsku službu u višim pučkim školama, a 1894. u višim djevojačkim školama te kao jedina ženska polaznica Tečaja za učitelje gimnastike u Zagrebu 1894–96. položila ispit za tjelovježbenu učiteljicu u srednjim školama. Od 1891. privremena je pomoćna učiteljica tjelovježbe u Građanskoj djevojačkoj školi, 1908. stalna (prava) učiteljica nižih pučkih škola »s potrebnom podukom u gimnastici«, a 1912. i viših djevojačkih škola kućanskoga i trgovačkog smjera. Službovala je i u Ženskom liceju u Zagrebu (1892–1920), a do umirovljenja 1923. poučavala je tjelovježbu i u Stručnoj školi, Višoj djevojačkoj školi, Zemaljskoj višoj djevojačkoj školi, Učiteljskoj školi uz realnu gimnaziju, Ženskoj realnoj gimnaziji i u Zemaljskoj preparandiji te bila prvom gimnastičkom učiteljicom u školama u Hrvatskoj s položenim državnim stručnim ispitom. U odgoju je primjenjivala i igre te je u nastavu uvela i udomaćila kriket i kroket, pojednostavljeni, primijenjeni nogomet te 1921. hazenu. Napisala je knjižicu Kratak izvadak iz historije gimnastike (1906), koja je prvo posebno izdanje o povijesti gimnastike na hrvatskom jeziku, te priručnik s vježbama za nastavnice tjelovježbe Djevojačka gimnastika (1906). Članke o unapređenju tjelesnog vježbanja i odgoja u školama, higijeni djevojčica i vježbama za djevojke objavila je u časopisima Gimnastika (1885–99), Sokol (1908), Domaće ognjište (1911–12, 1917), Narodna zaštita (1918). Stradala je u koncentracijskom logoru Auschwitzu.

DJELA: Kratak izvadak iz historije gimnastike. Zagreb 1906, 19142.
 
LIT.: A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 10–11. Zagreb 1913. — Ž. Radan: Školovanje stručnjaka za nastavu tjelesnog odgoja u školama Hrvatske do 1918. godine. Povijest sporta, 2(1971) 5, str. 383–405. — M. Radović: Učiteljica gimnastike Ivana Hirschmann. Ibid., 4(1973) 14, str. 1247–1259. — Z. Jajčević: Prilozi za povijest sportske publicistike. U: Sportska publicistika u Hrvatskoj. Zagreb 1987, 20–21.
 
Franjo Frntić (2002)