Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVAT, Ivo, pjesnik i bibliograf (Ivanić-Grad, 3. VI. 1903 — Zagreb, 30. IX. 1994). Gimnaziju pohađao u Zagrebu 1914–22. Diplomirao hrvatski jezik, povijest i njemački jezik na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1926. Bio je profesor u nižoj gimnaziji u Glini 1926–28, Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu 1928–34, Realnoj gimnaziji u Varaždinu 1934–40. i Petoj muškoj gimnaziji u Zagrebu 1940–41, urednik u HIBZ-u 1941–45. i Nakladnome zavodu Hrvatske 1945–46, kada je premješten na mjesto gimnazijskoga profesora u Drnišu, Gospiću i Koprivnici. Po osnutku LZ u Zagrebu 1950. pozvan je da bude urednikom te od 1951. do 1969. radi u Bibliografiji Zavoda, a na poslijediplomskome studiju u Referalnome centru Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegij bibliografija i referalni materijali. Objavljivao je pjesme, feljtone i crtice, književne studije i radove o hrvatskoj bibliografiji u publikacijama Zora-Luč (Beč—Ljubljana 1920–21), Luč (Beč—Krk—Zagreb 1921–26, 1930–31), Omladina (1922–23), Dom i svijet (1923), Hrvatska prosvjeta (1923–24, 1926, 1929, 1931, 1933), Narodna politika (1923, 1927–29), Vijenac (1923, 1925), Glasnik sv. Josipa (1924), Hrvatski zadrugar (1924), Zadrugar, koledar hrvatskih seljačkih zadruga (1924–25), Belgrader Zeitung (1925), Mladost (1926–30), Obitelj (1928–29, 1931–34), Hrvatska straža (1929–31), Selo i grad (1929–30), Nastavni vjesnik (1935–36), Hrvatska revija (1936, 1938), Hrvatsko jedinstvo (1937–40), Napredak (1937), Hrvatski dnevnik (1939), Glas Matice hrvatske (1940), Književni tjednik (1941), Spremnost (1942), Vienac (1944), Biblos (Beč 1978) i dr. Uređivao je časopise Luč (1921–24) i Mladost (1928–31). Služio se pseudonimom Lola Wang. Liriku s motivima tišine, samoće i meditativnosti, prožetu prigušenim nokturalnim pejzažima okupio je u zbirkama Zvuci osame i Riječi srca, a njegove su pjesme religiozne tematike uvrštene u preglede hrvatske marijanske lirike: Duša duše Hrvatske (Mostar 1988, priredili N. Jurica i B. Petrač) i Najljepše Gospi (Zadar 1997, priredio E. Peričić). Bio je član središnjeg uredništva Hrvatske enciklopedije, 1–5 (Zagreb 1941–45) i glavni urednik enciklopedijskog zbornika za mlade Znanje i radost, 1–3 (Zagreb 1942–44). U Bibliografiji rasprava, članaka i književnih radova LZ uredio je knj. 2, 3, 7 i 11 (Zagreb 1956–68), a bio je i glavni urednik enciklopedijskog zbornika Knjiga o sportu, 1–2 (Zagreb 1971–72).

DJELA: Zvuci osame. Zagreb 1925. — Riječi srca. Zagreb 1928.
 
LIT.: (Osvrti na knj. Zvuci osame): B. Dulibić, Narodna straža, 5(1925) 28, str. 3. — B. Storov, Narodna politika, 8(1925) 25, str. 4. — S. Šarac, Luč, 21(1925–26) 5, str. 2. — M. Ujević, Jadran, 7(1925) 27, str. 2; 28, str. 4. — M. Pavlinović, Hrvatska prosvjeta, 13(1926) 2, str. 46–47. — (Osvrti na knj. Riječi srca): P. Grgec, Luč, 23(1927–28) 7, str. 222–223. — A. Šenda, Orlovska misao, 1927–28, 9, str. 137. — Nova revija, 7(1928) 3, str. 317–318. — K., Srpski književni glasnik (Novi Sad), 24(1928) 1, str. 71. — Lj. Maraković: Hrvatska prosvjeta, 15(1928) 5, str. 118–119. — Z. S., Hrvatska mladica, 1(1928) 3, str. 45. — I. Lendić (I. L.), Žar, 7(1929) 1, str. 26–30. — Lj. Maraković: Lirika. Hrvatska prosvjeta, 12(1925) 11, str. 255–256. — Đ. Sudeta: Sutoni. Hrvatska prosvjeta, 14(1927) 4, str. 73–74. — M. Ujević: Ivo Horvat. Narodna politika, 10(1927) 108, str. 27; Mladost, 8(1927–28) 1, str. 26–27. — M. Jarc: Srbo-hrvaško slovstvo. Dom in svet, 42(1929) 5, str. 154–155. — P. Tijan: Tri književna predavanja. Obitelj, 3(1931) 23, str. 375–379. — -im: I. H., Herman Bahr. Zora, 2(1931) 35, str. 10. — O piscima novih jeronimskih knjiga. Seljačke novine, 14(1931) 11, str. 4–5. — I. Kozarčanin (I. K.): Književne studije. Obitelj, 4(1932) 5, str. 3. — P. Grgec (-r-c): Obnavljanje Stoosova kulturnoga lika. Hrvatska straža, 8(1936) 110, str. 5. — (Nekrolozi): Vjesnik, 55(1994) 5. X, str. 18. — R. Grgec (rg): Marulić, 27(1994) 6, str. 950; Danica (kalendar), 115(1996), str. 198.
 
Jure Šonje (2002)