Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVAT, Pavle (Pavao), građevinski inženjer i geodet (Zemun, 15. IX. 1879 — Zagreb, 5. XI. 1936). Realnu gimnaziju završio u Zemunu, diplomirao u građevinskom odjelu bečke Tehničke visoke škole 1902. Kao mlad inženjer radio u Bosni na gradnji željeznice, u Zemunu u vodnoj zadruzi na isušenju jugoistočnog Srijema i kao gradski inženjer. God. 1911. prelazi na zagrebačku Šumarsku akademiju, gdje je na geodetskom tečaju profesor geodezije i gradnje šumskih prometnih objekata. Jedan je od osnivača Tehničke visoke škole u Zagrebu. Na prvoj sjednici njezina vijeća 19. IX. 1919. izabran je redovitim profesorom predmetâ niža geodezija I. i geodetsko računanje. Na istoj sjednici izabran je dekanom arhitektonskog, građevno-kemijsko-kulturnog inženjerskog odjela i geodetskog tečaja. Osnivač je katedre za nižu geodeziju i Geodetskog zavoda. Napisao je skripta Niža geodezija i teorija najmanjih kvadrata (Zagreb 1925) i Geodezija (Zagreb 1928, 1930. i 1933), koja su više godina služila kao jedini udžbenik. Isticao je veliko značenje geodezije za hrvatsko narodno gospodarstvo, posebno na području komasacijskih radova, kojima se i praktično bavio kao tehnički nadzornik.

LIT.: (Nekrolozi): R. Golubović, Tehnički list, 18(1936) 21/22, str. 344. — Udruženje, Geodetski list, 1(1937) 1, str. 1–3. — N. Neidhardt (N. N.), Šumarski list, 62(1938) 2, str. 96–98. — S. Horvat, Alma mater Croatica, 3(1939–40) 9, str. 414–415; Godišnjak Hrvatskoga sveučilišta u Zagrebu za školske godine 1933/34–1938/39. Zagreb 1940, 234–235. — Tehnički fakultet Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu. Spomenica 1942–1943. Zagreb 1943, 8, 15, 40, 41, 172. — M. Janković: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Spomenica 1919–1969. Zagreb 1970, 61.
 
Aleksandar Klemenčić (2002)