Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVAT MEĐIMUREC, Josip, slikar (Čakovec, 18. II. 1904. — Zagreb, 2. VI. 1945.). Završio Akademiju likovnih umjetnosti u Beču. Djelovao u Zagrebu od 1928. do 1944. Slikao portrete (Portret A. Urlicha, 1936; Autoportret, 1940), vedute (Stari grad u Sisku, 1940), ratne i historijske prizore (Smrt kneza Sedeslava; Dvoboj Jure Zrinjskog s turskim begom; Smrt Nikole Zrinjskog u Kuršanečkom lugu kod Čakovca; Smrt Zrinjskog i Frankopana), krajolike, međimurske i primorske motive. Radio kompozicije za svečanu dvoranu grada Ozlja (Krunisanje kralja Tomislava, 1938, Hrvatski povijesni muzej; Dolazak Hrvata na Kosovo, Pogibija Petra Svačića) i cikluse slika (1918–1941, Hrvatski kraljevi). Izlagao samostalno u Zagrebu (1928, 1936, 1941) i na izložbi Hrvatski umjetnici u NDH (Zagreb 1942–44). Zakašnjeli predstavnik historijskog slikarstva.

LIT.: T. Kumičić (Dr T. K.): Izložba akad. slikara Josipa Horvata. Hrvatsko pravo, 20(1928) 5187, str. 4. — V. Han (V. M.): Izložbe: Viktor Šipek, Josip Horvat, Stanoje A. Jovanović. Obzor, 77(1936) 285, str. 1–2. — H. Holzmann: Ausstellung Josip Horvat. Morgenblatt, 51(1936) 285, str. 6. — Kritikus: Izložba slika Josipa Horvata. Danica, 1936, 43, str. 9. — V. Kušan: O slikarskim izložbama i umjetnosti. Hrvatska prosvjeta, 24(1937) 1/2, str. 91–93. — M. Katić (mk): Kroz zagrebačke slikarske ateljere: Josip Horvat-Međimurac izrađuje slike historijskih scena. Novosti, 33(1939) 180, str. 11. — E. Laszowski: Historijska slika iz hrvatske povijesti na Ozlju. Krunisanje kralja Tomislava od Josipa Horvata. Jutarnji list, 28(1939) 9812, str. 7. — J. Horvat: Izložba hrvatskih nacionalnih i povijesnih motiva. Jutarnji list, 30(1941) 10450, str. 12. — Hrvatsko poviesno slikarstvo. Hrvatski domobran, 1(1941) 6, str. 6. — L. K.: Treća izložba Josipa Horvata, akademskog slikara. Hrvatska gruda, 2(1941) 35, str. 7. — Z. Milković: Dva međimurska slikara. Hrvatski narod, 3(1941) 161, str. 7. — M. Schneider: Historijsko slikarstvo u Hrvatskoj. Zagreb 1969. — Ista: Gradovi i krajevi na slikama i crtežima od 1980. do 1940. Zagreb 1977.
 
Višnja Flego (2002)