Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVATIĆ, Franjo, muzealac i publicist (Novigrad Podravski, 27. I. 1936). Gimnaziju završio u Koprivnici 1954, diplomirao povijest i sociologiju u Zagrebu 1962. Nakon studija radi u prosvjeti, 1963–95. ravnatelj je Muzeja grada Koprivnice, umirovljen je 1996. Istražuje zavičajnu povijest Podravine i 1975. pokreće godišnjak Podravski zbornik. Njegovim su zauzimanjem osnovani Galerija Hlebine 1968, Zavičajni muzej i galerija naivnoga kipara I. Sabolića u Peterancu 1983, muzejska zbirka naivnog slikara I. Generalića 1985, zbirka V. Malančeca 1986, Zavičajni muzej u Đelekovcu 1978. i više manjih zbirka u podravskim mjestima. Objavio je više članaka o zavičajnoj povijesti u Podravskom zborniku (1975–80, 1983–84, 1986, 1992), zborniku Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-u i socijalističkoj revoluciji (Varaždin 1976), Muzejskom vjesniku (1981, 1983–85, 1991, 1993) i knjizi Koprivnica – izabrane teme (Koprivnica 1995, 19972). Bio je odgovorni urednik Podravskog zbornika (1975–95) i urednik Muzejskog vjesnika (1978, 1985). Bio je predsjednik Muzejskog društva sjeverozapadne Hrvatske.

DJELA: 110 godina koprivničkog vatrogastva (suautor D. Feletar). Koprivnica 1984. — Spomenici NOB-a općine Koprivnica. Koprivnica 1986.
 
LIT.: Z. Marković: Umirovljeni dugogodišnji predsjednik MDSZH prof. Franjo Horvatić. Muzejski vjesnik, 1997, 20, str. 111–113.
 
Hrvoje Petrić (2002)