Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVATIĆ, Krešimir, matematičar (Zagreb, 1. X. 1930). U Zagrebu završio gimnaziju 1949. i diplomirao matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 1954, a doktorirao 1968. tezom Embedding Polyhedra in Euclidean Space na University of Georgia (Athens), gdje je studijski boravio 1966–68. Od 1954. radi u Matematičkom odjelu zagrebačkoga Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, najprije u Geometrijskom zavodu i zatim, od njegova osnutka 1978, u Zavodu za topologiju (predstojnik 1982–86. i 1991–93). God. 1954. izabran je asistentom, 1968. docentom, 1982. izvanrednim i 1991. redovitim profesorom. Umirovljen je 2001. God. 1976/77. bio je gost profesor na University of Utah (Salt Lake City), više puta gost Poljske akademije znanosti te 1988. na Ludwig Maximilian Universität u Münchenu. Bavi se topologijom, napose geometrijskom topologijom, i to teorijom smještavanja, neuzlanja i neulančenosti poliedara i mnogostrukosti te vezom različnih topoloških hipoteza i rezultata s Poincaréovom hipotezom, o čem je tiskao sinteznu monografiju. Sudjelovao na više inozemnih i domaćih skupova; surađivao u periodicima Glasnik matematički (1969, 1974), Matematički vesnik (Beograd 1971), Transactions of the American Mathematical Society (Providence 1971), Berichte der Mathematisch-Statistischen Sektion in Forschungszentrum (Graz 1981, 1983, 1985, 1988), Rad HAZU (1991). Napisao udžbenik Linearna algebra (1–3. Zagreb 1978, 8 izd. do 1998). S ruskoga preveo knjigu Boltjanskij-Efremovič: Što je topologija (Zagreb 1974; s L. Neralićem). Član je American Mathematical Society i recenzent časopisa Mathematical Review.

DJELA: Klasični problemi geometrijske topologije. Zagreb 1990.
 
LIT.: Spomenica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1874–1974. Zagreb 1974, 28, 38, 40, 199. — Razvoj topologije u Jugoslaviji. Zagreb 1991, 7, 9–12, 38–39, 60.
 
Marijana Buljan-Klaić (2002)