Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVATIN, Mirko, učitelj i vinogradarski stručnjak (Klanjec, 22. X. 1847 — Zagreb, 10. III. 1899). Niže gimnazijske razrede završio u Varaždinu, dvorazrednu učiteljsku školu 1869. u Zagrebu. God. 1869–80. namjesni je učitelj te učitelj u Staroj Bistri, do 1891. u Klanjcu, potom do kraja života u Varaždinu. U sklopu škole uredio je uzoran voćnjak i loznjak. Bio je vješt vinogradar te je postao upraviteljem županijskoga vinograda u Varaždinu i gospodarskim izvjestiteljem Varaždinske županije. Vinogradarska iskustva, osobito u uzgoju američke loze, priopćio je u Gospodarskome listu (1890–94, 1898), Viestniku Obranbenoga povjerenstva proti filoksere županije varaždinske (1890–91) i Narodnim novinama (1894, 245, 246).

LIT.: -in: U spomen Mirka Horvatina. Hrvatski učitelj, 2(8)(1928) 11/12, str. 118.
 
Branko Pleše (2002)