Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVATIN, Mirko ml., klasični filolog (Stara Bistra kraj Klanjca, 9. X. 1874 — Vinkovci, 29. X. 1919). Sin M. Horvatina, učitelja i vinogradarskoga stručnjaka. Maturirao 1894. u zagrebačkoj gimnaziji. Latinski i grčki diplomirao pri Mudroslovnome fakultetu 1898. Započeo službovati 1899. kao namjesni učitelj u gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu. Šk. god. 1901–02. namjesni je učitelj u velikoj gimnaziji u Varaždinu, 1902–04. pravi učitelj. Potom je gimnazijski profesor u Osijeku, a od 1909. ponovno u Zagrebu. Ravnateljem vinkovačke gimnazije imenovan je 1916. God. 1910. objavio je Latinsku vježbenicu za prvi razred klasične gimnazije, koja je u pedagoškim krugovima ocijenjena vrlo uspješnom. Ona je zamijenila Divkovićevu te se zadržala školskim priručnikom sve do 1940-ih. U Varaždinskom viestniku objavio je prilog o Marku Maruliću (1901, 46). God. 1920. utemeljena je u Vinkovcima njegova zaklada za potporu siromašnim učenicima.

DJELA: Latinska vježbenica. Zagreb 1910 (7 izd. do 1941; 6. i 7. izd. prir. Z. Doroghy).
 
LIT.: J. Kraišćan: Latinska vježbenica za I. gimnazijski razred. Nastavni vjesnik, 20(1911–12) 3, str. 209–213. — M. Janjanin: Tamo amo po školskim knjigama. Ibid., 21(1912–13) 2, str. 142. — (Nekrolog): Vinkovačke novosti, 1(1919) 40, str. 2–3. — Spomenica o stopedesetgodišnjici Državne gimnazije u Vinkovcima 1780–1930. Vinkovci 1930.
 
Branko Pleše i Nataša Bašić (2002)