Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GRUBAŠ, Ivan (Grubas, Giovanni B. V. M.), pomorski pisac i kartograf (Venecija ?, druga pol. XVIII. st. — Venecija, o. pol. XIX. st.). Podrijetlom iz peraške obitelji Grubaš. Mornarički peljar u Veneciji. Njegova se djela u starijoj literaturi pripisuju kapetanu Antonu Grubašu (1688 – najkasnije 1763). S područja teorijsko-praktične navigacije i hidrografije sastavio je plovidbeni priručnik Nuovo costiere del Mare Adriatico (Trst 1833, 18423, 18544; Venecija 18342), u kojem je donio podatke i za hrvatsku obalu (glave 121–236). U bakrorezu je izradio kartu Sredozemlja (1:2000000; odobrena u Veneciji 1801). Od 3 ili 4 njezina lista poznate su dvije spojene karte područja od Duina u Tršćanskom zaljevu do sjevernoafričkog zaljeva Sidre te od Krfa do Gibraltarskih vrata. Karta sadržava mnoge planove sredozemnih luka, ali nijedne s mletačkog područja. Također je izradio kartu Jadranskog mora (Trst o. 1833) te kartu Venecijanskog zaljeva, koja kao nepotpuna i pogrešna nije bila prihvaćena.

LIT.: G. Valentinelli: Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro. Zagabria 1855, 45. — Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 175. — G. Marinelli: Saggio di cartografia. Venezia 1881, 291–292, 336. — F. Visković: Storia di Perasto. Trieste 1898, 274, 277. — N. Luković: Boka Kotorska. Cetinje 1951, 106. — A. Botrić: Hidrograf Peraštanin Anton ili Ivan Grubaš. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, 14(1966) str. 93–102.
 
Redakcija (2002)