Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HRASTE, Marin, kemijski inženjer (Sisak, 24. IX. 1938). Sin Mate, dijalektologa i gramatičara. U Zagrebu završio klasičnu gimnaziju 1957, diplomirao kemijsku tehnologiju 1962. te 1972. doktorirao tezom Studij raspodjele veličina čestica s posebnim osvrtom na čvrstoću cementnog kamena na Tehnološkom fakultetu (danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), gdje je od 1963. asistent, od 1972. docent, od 1976. izvanredni i od 1982. redoviti profesor. Bio je na stručnom usavršavanju u Kali-Chemie u Hannoveru 1964. i gostujući znanstvenik u Nacionalnom i istraživačkom centru u Ottawi 1979. Područje njegova rada jest inženjerstvo disperznih sustava, poglavito pretvorbe uzrokovane mehaničkim djelovanjem: istraživanja grubodisperznih sustava u procesima nastajanja, kontaktiranja i mehaničke separacije te analiza značenja granulometrijskog sastava za definiranje radnih uvjeta uređaja za usitnjavanje, aglomeriranje, suspendiranje i filtriranje; analizira također odnos između disperznih svojstava i reoloških značajka suspenzija i pasta. Rezultate istraživanja priopćivao je na domaćim i inozemnim skupovima te u periodicima Cement (1967, 1969, 1973–74), Kemija u industriji (1970, 1974–75, 1977, 1979, 1984–85, 1987, 1989, 1992), Cement and Concrete Research (Oxford 1974, 1982), Zement-Kalk-Gips (Wiesbaden 1979), Agglomeration (Nürnberg 1981, Toronto 1985), Fachtagung Granulometrie (Dresden 1981, 1985), Chemische Technik (Leipzig 1988), Particle Characterization (Weinheim 1986), Poronal (Balatonfüred 1986, Szeged 1989), Tehnika – Naše građevinarstvo (1986), Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija (1989), Chemical and Biochemical Engineering. Quarterly (1993–96), New Polymeric Materials (Utrecht 1993), Journal of Microencapsulation (London 1998), Mercury Contaminated Sites (Berlin 1999). Suradnik je Tehničke enciklopedije LZ. Više puta predsjednik Sekcije za kemijsko inženjerstvo Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i njegov predstavnik u Europskoj federaciji za kemijsko inženjerstvo.

DJELA: Mehaničke operacije. Inženjerstvo disperznih sustava. Zagreb 1990.
 
Marija Kaštelan-Macan (2002)