Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HRNČEVIĆ, Josip, pravnik, sudac i političar (Obrovnica kraj Bjelovara, 9. XII. 1901 — Zagreb, 13. III. 1994). Gimnaziju završio 1922. u Bjelovaru, pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1927. i doktorirao temeljem rigoroza. Radio u početku kao sudski i odvjetnički vježbenik u Zagrebu te kao sudac kotarskih sudova u Bjelovaru, Novskoj, Vukovaru i Čakovcu te okružnih sudova u Varaždinu i Srijemskoj Mitrovici (1929–41). Jedan je od organizatora partizanskog pokreta u Hrvatskom zagorju i Međimurju; obavljao vojne i političke dužnosti u Srijemu, Slavoniji i na Kalniku. Radeći na organiziranju vojnog sudstva, bio je načelnikom vojno-sudskog odjela i predsjednikom vijeća Višega vojnog suda pri Vrhovnom štabu. Po završetku rata bio je predsjednik Vojnog vijeća Vrhovnog suda FNRJ (1945–46), javni tužitelj FNRJ (1946–51), predsjednik Vrhovnog suda FNRJ (1951–59), član SIV-a i sekretar za pravosuđe (1959–63). Nakon donošenja Ustava 1963. izabran je za predsjednika Ustavnog suda Hrvatske, na kojoj je dužnosti 1967. umirovljen. Teorijski i praktički radeći na području zakonodavstva i stvaranju pravosudnog sustava u bivšoj Jugoslaviji, objavljivao je članke i rasprave, posebice o institutima javnog tužilaštva i ustavnim sudovima u stručnim publikacijama i periodici. Također je skupio i objavio povijesno-publicističke članke o Zagrebu u II. svjetskom ratu.

DJELA: Svjedočanstva. Zagreb 1984, 19862. — Crvene zastave – 1936 (suautor). Zagreb 1986.
 
LIT.: N. Lengel-Krizman: Naša historiografija i povijesna publicistika o Zagrebu u narodnooslobodilačkoj borbi. Časopis za suvremenu povijest, 2(1970) 1, str. 138. — Hrnčević Josip. Oko, 12(1984) 312, str. 6–7. — B. Gerić: Gradski muzej Bjelovar preuzeo značajnu i vrijednu donaciju dr. Josipa Hrnčevića. Muzejski vjesnik, 11(1988) str. 85–86. — A. Makra: Svjedočanstva. Naša zakonitost, 38(1984) 9, str. 1055–1057. — K. Spehnjak: Svjedočanstva. Časopis za suvremenu povijest, 16(1984) 2, str. 128–129. — Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996 (monografija). Zagreb 1996. — Pravni fakultet u Zagrebu. Prilozi za povijest Fakulteta, I/1. Zagreb 1996, 447, 596.
 
Tatjana Delibašić (2002)