Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ARANICKI, Svetislav (Slavko), pravnik (Ruma, 1853 — Zemun, 1943), sin Jovana i Jelene Mladenović, studirao je pravo u Budimpešti i Beču te doktorirao. Radio je kao sudac. Bio je sudac prisjednik u procesu protiv Vladimira Vidrića i drugova od 11. do 16. XI 1895. Nakon što je barun Pavle Rauch 1908. imenovan hrvatskim banom, Svetislav postaje odjelni predstojnik za pravosuđe Kraljevske zemaljske vlade u Zagrebu. Na istom položaju ostao je i nakon što je Nikola Tomašić imenovan banom, unatoč zahtjevima političke javnosti u Hrvatskoj da članovi vlade P. Raucha ne budu članovi nove vlade. U listopadu 1910. kandidirao se kao vladin kandidat na izborima za Sabor Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u izbornim kotarima Brlog i Korenica u Lici, ali nije bio izabran. Umirovljen je kraljevskom odlukom od 16. XI 1910. Dana 30. X 1912. podijeljeno je njemu i njegovim zakonitim potomcima ugarsko-hrvatsko plemstvo s pridjevkom »Kraljevački«, po posjedu Kraljevci kod Rume, za njegove zasluge u državnoj službi. Od 1941. živio je u Zemunu kod kćeri Jelene. Imao je i tri sina: Aleksandra, Fedora i Ognjeslava.

LIT.: Slavko Aranitzky. Srbobran, 26(1909) br. 232. — Brložanin: Izbor nar. zastupnika u Brlogu. Ibid., 27(1910) br. 226. — Politički položaj. Ibid., br. 239. — Umirovljenje odjelnog predstojnika Aranitzkoga. Obzor (jut. izd.), 51(1910) 320, str. 2. — Zagreb 18. studenoga. Ibid. — Viktor Antun Duišin: Zbornik plemstva. Zagreb 1938, 26.
 
Tatjana Radauš (1983)