Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ARANY, Dragutin, violist (Kaposvár, 2. VII 1899 — Zagreb, 18. I 1964). Violinu je učio 1915–1916. kod V. Rosenberga Ružića, a 1916–1917. kod V. Humla u glazbenoj školi Hrvatskoga glazbenog zavoda. Već je od 1915. bio član orkestra HNK u Zagrebu, od 1918. drugi koncertni majstor, a od 1921. do 1951. solo-violist istog orkestra. Od 1951. do 1954. je solo-violist u Zagrebačkoj filharmoniji, a 1954–1958. u sarajevskoj Operi. Po povratku iz Sarajeva bio je član orkestra HNK u Zagrebu. — Umjetničku karijeru započeo je 1921. kao violist u Zagrebačkom kvartetu (tada u sastavu: A. Jan Pribil, Milan Graf, Umberto Fabbri). S Kvartetom je postigao osobite uspjehe nastupajući po Jugoslaviji i Evropi sve do 1941. te u nekoliko emisija na radiju u tijeku 1942–1943. i 1946. Za boravka u Sarajevu nastupao je kao solist i član Sarajevskog kvarteta. Bavio se i pedagoškim radom. U Srednjoj školi Muzičke akademije u Zagrebu bio je nastavnik violine i viole 1928–1934, a na Muzičkoj akademiji u Sarajevu redoviti profesor viole i komorne glazbe. A. se istakao i društveno-staleškim radom te poticanjem i organiziranjem glazbenog života i stvaranjem glazbenih ustanova kod nas. Bio je inicijator osnivanja Zagrebačke filharmonije 1919. i njezin dugogodišnji predsjednik (1920–1938); jedan od osnivača Saveza muzičara i predsjednik Izvršnog odbora (1929–1934) te pročelnik orkestra HNK u Zagrebu. Od 1939. do 1941. upravitelj je Koncertno-kazališnog ureda u Zagrebu, a 1945–1946. upravnik Koncertnog ureda pri Ministarstvu prosvjete.

LIT.: Hinko Vinković (Vkć.): Jubiläumssaison der »Zagreber Philharmonie«. Morgenblatt, 44(1929) 287, str. 5. — Antun Goglia: Komorna muzika u Zagrebu. Zagreb 1930, 30–35. — Isti: Zagrebački kvartet povodom 15-godišnjice opstanka. Sv. Cecilija, 38(1934) 1, str. 1–7; 2, str. 33–36. — Vladimir Ciprin (C-in): Idealna sinteza turizma i umjetnosti. Zagrebačka akademija priređuje svečane igre duž naše obale od Sušaka do Kotora. Jutarnji list, 25(1936) 8761, str. 9. — Milan Katić (mk): Dvadeset sezona Zagrebačkog kvarteta. Novosti, 32(1938) 302, str. 10. — Milan Graf: In memoriam. Dragutin Arany. Zvuk, 1963–65, 61, str. 107–109. — Zlatko Stahuljak: 50-godišnjica Zagrebačkog kvarteta. Muzika, 14(1969) 2, str. 52. — Milan Graf: 5.5 godina od osnutka Zagrebačkog kvarteta. Zvuk, 1974, 3, str. 92–93, 97.
 
Zlatko Stahuljak (1983)