Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HULJEV, Damir, kemičar i eksperimentalni onkolog (Zagreb, 18. I. 1942). U Zagrebu završio gimnaziju 1961, diplomirao organsku kemiju i biokemiju 1967. te 1972. doktorirao tezom Metali u strukturama RNA, DNA i humusnim kiselinama na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. God. 1968–71. asistent je u Laboratoriju za nuklearnu kemiju i radioekologiju Instituta »Ruđer Bošković«, a 1971–95. radi u Laboratoriju za eksperimentalnu kancerologiju Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti u Zagrebu. Znanstvenim suradnikom postaje 1974. a višim znanstvenim suradnikom 1985. Njegova znanstvena istraživanja obuhvaćaju područje organske kemije, biokemije, nuklearne i analitičke kemije, ekologije i eksperimentalne onkologije. Već 1967. kao diplomant sintetizirao je i izolirao frakcijskom kristalizacijom i preparativnom kromatografijom desetak stereokemijski novih spojeva – gem-disulfoksida (Rad JAZU, 1990, 448), a kao doktorand među prvima je u znanstvenoj literaturi načinio totalnu hidrolizu humusnih kiselina po grupama spojeva. Bavio se mjerenjem konstanta stabilnosti kompleksnih spojeva koji mogu poslužiti za unutrašnju dekontaminaciju živih organizama, radio na problemima interakcije teških metala (zagađivača) s humusnim kiselinama, primijenio neutronsku aktivacijsku analizu (NAA) za određivanje uloge različitih makromolekula u transportu makroelemenata i mikroelemenata u živim organizmima. Metodom NAA utvrdio je promjene u sastavu makroelemenata i mikroelemenata kod tumorskih i metastatskih procesa u pojedinim organima, koje je u krvnom serumu moguće otkriti znatno prije pojave histopatoloških promjena. Također je istraživao promjene koncentracije selena, željeza i drugih elemenata tijekom napredovanja tumorske bolesti. Svrha njegovih fundamentalnih istraživanja iz područja ekologije i eksperimentalne onkologije jest pronalaženje efikasne primarne, sekundarne i tercijarne onkološke prevencije. Objavio je pedesetak originalnih znanstvenih radova u publikacijama International Atomic Energy Agency Bulletin (Beč 1971–72), Radiologia Iugoslavica (Ljubljana 1971, 1986–91), Nuclear Medicine (Stuttgart —New York 1972), Revue roumaine de médecine interne (Bukurešt 1972), Rapports et procès-verbaux des réunions (Monaco—Pariz 1973), Estuarine and Coastal Marine Science (Dorchester 1975), Libri oncologici (1981, 1989–91, 1994), Journal of Radioanalytical Chemistry (Budimpešta 1982), International Journal of Environmental Analytical Chemistry (London 1983), Marine Biology (Berlin—New York 1983), Thalassia Jugoslavica (1984, 1991), Environmental Research (New York 1986), Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Lausanne—Budimpešta 1989), Radiology and Oncology (Ljubljana 1992).

LIT.: Središnji institut za tumore i slične bolesti. Bibliografija 1968–1987. Zagreb 1988. — Spomenica PMF. 120 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu 1876–1996. Zagreb 1996.
 
Jasna Šikić (2002)