Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HVALOVIĆ, Brajko (Hvaonić, Hvaović, Chualovich, Qualovich, Quaouich; Braichus), trgovac (Prača, potkraj XIV. st. — ?, nakon 19. VI. 1441). Bio je jedan od najvećih bosanskih trgovaca olovom. Poznate su njegove poslovne veze s dubrovačkim trgovcem i zajmodavcem Tomom Bunićem, u koga se zaduživao (1427, 1435), za koga je nabavljao olovo (1427) i s kojim je poslovao i za Konavoskog rata (1430–32). Nakon 1435. postao je olovskim knezom i na tom se položaju spominje i 1440. Kao knez posredovao je između stanovnika Olova i javne vlasti te sudjelovao u parnicama, napose novčanim. Posljednji se put spominje 19. VI. 1441. kao čovjek vojvode Radoslava Pavlovića, u posjedu čije obitelji je tada bila Prača.

LIT.: M. J. Dinić: Za istoriju rudarstva u srednjevekovnoj Srbiji i Bosni, 1. Beograd 1955, 17. — D. Kovačević: Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1961. — Ista: O knezovima u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosne. Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, 6(1970–71) str. 334. — P. Živković: Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića. Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 9(1973) 1, str. 322. — Isti: Radič Ozrisaljić, trgovac i diplomata na dvoru porodice Pavlovića. Ibid., 13(1977) str. 307, 309, 321. — D. Kovačević-Kojić: Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. Sarajevo 1978. — P. Živković: Kreditno-trgovačke veze Braila Tezalovića sa Dubrovčanima. Zgodovinski časopis (Ljubljana), 34(1980) 3, str. 307. — Isti: Utjecaj primorskih gradova na ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu u 14 i 15. stoljeću. Tuzla 1986.
 
Pejo Ćošković (2002)