Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ARDALIĆ, Vladimir, sakupljač narodnog blaga (Đevrske, 9. XI 1857 — Đevrske, 25. XI 1920). Sin Gaje, zemljoradnika i majke Vasilije, rod. Berić. Osnovno je školovanje završio u rodnom mjestu. Bio je zemljoradnik, kao i njegova tri brata, ali neko vrijeme i službenik financijske kontrole te član općinskog vijeća i predsjednik seoskog vijeća. U toku rata (1914) nekoliko je mjeseci bio zatvoren kao veleizdajnik. Njegova sklonost prema skupljanju narodnog stvaralaštva proistekla je iz ondašnjeg interesa za sve što je narodno, iz zavičajnog bogatstva građe, pa i iz obiteljske tradicije. Prethode mu Jakov, koji po Bukovici sakuplja narodne pripovijetke i pjesme (1848–1865), i Ljubica, koja uz pjesme i pripovijetke, što ih objavljuje u zadarskom Narodnom koledaru, bilježi i narodne zagonetke (Srpsko-dalmatinski magazin, 1864). Nakon što je Antun Radić počeo uređivati Zbornik za narodni život i običaje, u kojemu 1897. objavljuje Osnovu za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu, Vladimir postaje redoviti suradnik Zbornika, u kojem su njegovi prilozi: opisi narodnog života i običaja Bukovice (1899, 1900, 1902), narodne pripovijetke iz Đevrsaka (1905) i Bukovice (1906, 1908), poslovice (1906), zaklinjanja (1912), narodne pjesme, godišnji običaji, vjerovanja, crte iz narodnog privatnog prava i drugo. Surađivao je u zadarskomu Narodnom listu reportažama, pričama i pjesmama. Skupljao je i starohrvatske spomenike te nadzirao iskapanja u okolici Bribira.

DJELA: Narodne pripovijetke iz Bukovice u Dalmaciji. Zagreb 1908.
 
LIT.: Mate Klarić: Ante Radić u pohodima kod pravoslavnog Hrvata. Evolucija, 4(1936) 6/8, str. 294–297. — Niko Karuc: Pisac bukovačkog sela. Novi podaci iz biografije Vladimira Ardalića. Narodni list, 10(1959) 10. X. — Josip Kekez: Bibliografija poslovica i zagonetka. Zbornik za slavistiku, 1973, sv. 4/5.
 
Josip Kekez (1983)