Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

AREŽINA, Duško, književni kritičar (Mrkonjić-Grad, 23. VIII 1938). Sin je Pere, obrtnika, i Milke, rod. Racić. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Mrkonjić-Gradu (1951), višu gimnaziju u Jajcu (1956), a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu jugoslavensku književnost i ruski (1961) te postdiplomski studij iz književnosti (1969). Do 1964. bio je profesor na gimnaziji u Mrkonjić-Gradu, a zatim lektor i redaktor u izdanjima »Vjesnika«, predavač na Filozofskom fakultetu te novinar Radio-televizije Zagreb. — Prvi rad Dijalog objavio je u časopisu 15 dana (1966, 3–4). Tekuću književnu kritiku objavljuje od 1967. u Vjesniku, Vjesniku u srijedu i Izboru, a radove vezane uz srpsku i hrvatsku književnost u publikacijama: 15 dana (1966–1969), Prilozi (1966, 1967), Izraz (1967, 1968), Knjižna polica (1967), Mogućnosti (1968), Putevi (1968), Republika (1968, 1969), Telegram (1968), Umjetnost riječi (1968, 1971), Rad JAZU (1969), Riječi (1970), Zbornik za slavistiku (1972). Služio se pseudonimom Stjepan Bošnjak. Prevodio je s ruskog za knjigu Sovjetska književnost 1917–1932 (Zagreb 1967); interpretaciju Gorskog vijenca objavio je u knjizi Veliki romantičari (Zagreb 1970, zajedno s J. Pogačnikom, I. Frangešom i N. Mihanovićem). Priredio je za tisak djela P. Kočića, B. Stankovića, S. Matavulja i P. Petrovića Njegoša.

DJELA: Iz noći u noć. Zagreb 1976.
 
LIT.: Ivan Cesar: Kritika bez tradicije. Izraz, 21(1977) 6, str. 761–763. — Željko Slunjski: Svedok jednog vremena i jednog odnosa. Bagdala, 19(1977) 225, str. 20–21.
 
Redakcija (1983)