Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ILETIĆ, Ivan (Illetits, János), vjerski pisac (Gornji Čatar/Felsöcsatár kraj Szombathelya, 9. XII. 1841 — Čemba/Schandorf, 29. VI. 1907). Ponikao je u učiteljskoj obitelji, pa se i sam posvetio tom zvanju. Učiteljevao je u selima današnjega južnoga Gradišća: u Pinkovcu (Güttenbach) 1867–72, Svetoj Kataleni (Sankt Kathrein) 1872–73, Stinjakima (Stinatz) 1873–75. te u Žarnovici (Heugraben) 1875–87. Iduće dvije godine nalazio se na službi u Badersdorfu, dok mjesto njegova službovanja 1889–94. nije poznato. God. 1894–1902. proveo je u Prašćevu (Rehgraben). Kao umirovljenik živio je u Čembi nadomak rodnomu Gornjemu Čataru. Kretao se u južnogradišćanskim hrvatskim štokavskim i čakavskim selima, što je utjecalo na jezik Marianskoga puta, njegove jedine objavljene knjige. Taj je molitvenik s pjesmama (»ziz lipimi jačkami«) sastavljen prema njemačkim nabožnim tekstovima, a poznat je kao jedna od rijetkih gradišćanskohrvatskih knjiga koje su dijelom napisane štokavštinom. Bila je vrlo raširena među pukom, a i danas je vjerska lektira starijih naraštaja u tom dijelu Gradišća.

DJELA: Marianszki put ki va nebo pelya. Köszeg 1889.
 
LIT.: M. Meršić ml.: Znameniti i zaslužni Gradišćanski Hrvati. (Rijeka) 1972. — N. Benčić: Književnost gradišćanskih Hrvata od XVI. stoljeća do 1921. Zagreb 1998.
 
Stjepan Krpan (2005)