Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ILIĆ, Alberto, kirurg (Split, 13. IV. 1865 — Beč, 23. III. 1894). Sin liječnika Petra. Gimnaziju završio 1882. u Splitu, a studij medicine 1889. u Beču, gdje je potom 1890–92. operater u I. kirurškoj klinici E. Alberta. Usavršivši se u Patološko-anatomskom institutu J. Kundrata, prelazi za operatera u Ginekološku kliniku F. Schaute. Izradio je opsežnu monografiju o klinici aktinomikoze, obradivši 421 slučaj te bolesti iz vlastite kazuistike i literature. Ta temeljna i dobro dokumentirana monografija, s 569 literaturnih navoda, izazvala je veliko zanimanje znanstvene javnosti pa je iste godine tiskana i na talijanskom jeziku, a citiraju je standardni udžbenici patologije i kirurgije. Neobjavljena su ostala dva njegova rada iz ginekološke patologije. Umro je od posljedica septičke infekcije kojom se zarazio prilikom obdukcije.

DJELA: Beitrag zur Klinik der Aktinomykose. Wien 1892 (tal. prijevod Contributo alla clinica della actinomicosi. Brno 1892).
 
LIT.: C. Ewald: Dr. Albert Illich. Wiener klinische Wochenschrift, 7(1894) 13, str. 247. — F. Babić: 40-godišnjica smrti dra. Alberta Ilića. Novo doba, 17(1934) 70, str. 5. — Đ. Karminski: Bečki kirurg Splićanin dr. Alberto Ilić. Liječnički vjesnik, 79(1957) 9/10, str. 625–627. — M. D. Grmek: Hrvatska medicinska bibliografija, I/2. Zagreb 1970, 111. — L. Glesinger: Utjecaj Beča i njegove Medicinske škole na razvoj medicine u Hrvatskoj. Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae (Beograd), 14(1974) 1, str. 29.
 
Vladimir Dugački (2005)