Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JERAS, Dušan, strojarski inženjer (Crikvenica, 30. VI. 1930). U Zagrebu završio gimnaziju 1949, diplomirao pri Strojarskom odjelu Tehničkoga fakulteta 1955. te 1979. doktorirao tezom O utjecaju promjenljivog radnog režima motora i vozila na dinamička opterećenja nekih elemenata pogonskog mehanizma na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB). Radio u tvornici »Rade Končar« 1956–58, u Remontnom zavodu u Bregani 1958–66, na Visokoj tehničkoj školi JNA u Zagrebu 1966–73. te na FSB kao docent od 1973, kao izvanredni profesor od 1980. i redoviti od 1985. Također je predavao na Fakultetu poljoprivrednih znanosti i na Interfakultetskom studiju prometa. Bavi se motorima s unutrašnjim izgaranjem istražujući mogućnosti uporabe alternativnih goriva, ekološkim aspektima rada motora te procesima u motoru u realnim uvjetima eksploatacije. Surađivao je u zbornicima domaćih i inozemnih skupova, u periodicima Strojarstvo (1961, 1967, 1979), Tehnika podmazivanja i primena goriva (1972; Goriva i maziva, 1974, 1976–77), Suvremeni promet (1983, 1988), Promet (1991), Sigurnost (1992, 1994) i Zborniku radova FSB (Zagreb 1992–93). S D. Krpanom napisao je udžbenik Laki motori (1–2. Zagreb 1976–1979), a samostalno Klipni motori – uređaji (Zagreb 1992). Surađivao u Tehničkoj enciklopediji LZ. Bio je predsjednik Društva za motore i vozila Hrvatske 1980–81. i 1984–85.

LIT.: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb 1989, 180–181. — Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb 1999, 223–224.
 
Dragutin Taboršak (2005)