Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JEŽIĆ, Jelena (Jelka), udana Hanáková, pjevačica, alt (Mostar, 3. VIII. 1894 — Prag, 19. VI. 1934). U Požegi učila glasovir u Rikarda Krestina u djevojačkom liceju do 1911, u Zagrebu 1917. završila solo-pjevanje u Gizele Sarkotić u glazbenoj školi HGZ. Te godine debitirala je ulogom Magdalene (G. Verdi, Rigoletto) u zagrebačkom HNK. Ostaje angažirana do 1918. nastupajući kao Mercedes (G. Bizet, Carmen), Suzuki (G. Puccini, Madame Butterfly) i Marta (C. Gounod, Faust). Članica je 1918–20. opernoga ansambla u Národnom divadlu u Brnu, gdje se istaknula interpretacijom Carmen (Bizet), a nastupala je i u altovskim ulogama opera Trubadur, Krabuljni ples, Aida (Verdi), Madame Butterfly (Puccini) i Samson i Dalila (C. Saint-Saëns). God. 1920. održala je nekoliko koncerata u Parizu, potom u Bratislavi, Moravskoj Ostravi i Pragu, gdje je kao solistica pjevala u Missi solemnis L. van Beethovena i Requiemu A. Dvořaka. Od 1922. angažirana je u kazalištu u Bratislavi, ponovo u Brnu kao jedna od vodećih solistica 1923–30, usporedno gostujući u više čeških kazališta. Do kraja života povremeno je nastupala kao koncertna pjevačica u Pragu. Istaknula se promicanjem solo-popijevka slavenskih, posebice hrvatskih skladatelja. Posjedovala je glas tamne boje, široka i ujednačena raspona, a njezine istančane i temperamentne interpretacije odlikovale su se glumačkim smislom za dramatiku.

LIT.: Izvješća glazbene škole hrvatskoga zem. glazbenoga zavoda u Zagrebu. Zagreb 1912–1917. — (E. Sch.): Carmen. Jutarnji list, 6(1917) 22. V, str. 6. — (Požežanin): Koncert gđe Jelene Ježić-Hanakove i gđice Herme Csillagh-Vladimirovne dne 12 o. mj. Požeški glas, 3(1921) 28, str. 2–3. — I. Esih (ie.): (Nekrolog). Obzor, 75(1934) 23. VI, str. 4. — Československý hudební slovník, 1. Praha 1963, 599–600.
 
Marijana Pintar (2005)