Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JADRIĆ, Martin, elektrotehnički inženjer (Dicmo, 23. V. 1941). U Splitu završio tehničku školu 1960. i diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu 1964, a u Zagrebu doktorirao 1976. tezom Analiza dinamike kaveznog asinkronog stroja s uračunatim potiskivanjem struje u rotoru na Elektrotehničkom fakultetu. God. 1965. radio u poduzeću »Rade Končar« u Zagrebu, a od 1966. na splitskom Elektrotehničkom fakultetu (danas Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, FESB) kao asistent, od 1973. kao docent, od 1978. kao izvanredni i od 1984. kao redoviti profesor. Područje njegova rada jesu električni strojevi i elektromotorni pogoni. Na FESB uveo je kolegije modeliranje elektromehaničkih sustava na dodiplomskom studiju i dinamiku električnih strojeva na poslijediplomskom. Sudjelovao je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova te surađivao u periodicima Acta technica (Prag 1968), Elektrotehnika (1969, 1971–72, 1974, 1978, 1986, 1990), Automatika (1978, 1980, 1982, 1997, 2000), IEEE Transactions on Power Electronics (New York 2000), IEEE Transactions on Industrial Electronics (New York 2001). S B. Frančićem napisao je udžbenik Dinamika električnih strojeva (Zagreb 1997). Vodio više istraživačkih projekata za potrebe gospodarstva i Ministarstva znanosti i tehnologije RH. Dobitnik Nagrade grada Splita 1997.

 
Vladimir Muljević (2005)