Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

AUER, Nada (udana Rebba), operna pjevačica (Zagreb, 5. VII 1908). Sa sedam godina počela je učiti klavir i već je 1916. nastupila na produkciji u zagrebačkomu Hrvatskom zemaljskom glazbenom zavodu izvodeći Koncert za klavir i orkestar u C-duru W. A. Mozarta, a dvije godine kasnije nastupila je u Pragu s praškim filharmoničarima. Školovanje nastavlja 1920. u Beču kod P. Weingartena i 1922–1924. na Muzičkoj akademiji u Münchenu (u klasi E. Riemanna). Nakon povratka u Zagreb studirala je pjevanje na Muzičkoj akademiji kod Nade Eder-Bertić. U HNK bila je angažirana 1927–1929. i 1932–1934. kao operetna primadona. Nakon dužeg prekida nastavila je 1942. studij pjevanja kod Ančice Mitrović usavršavajući se za mezzosopranski operni repertoar. Od 1947. do odlaska u mirovinu 1961. bila je članica Narodnog kazališta »Ivan Zajc« u Rijeci. Pjevala je glavne i naslovne uloge u mnogim operetama: Lidija (S. Albini, Barun Trenk), Lisa (F. Lehár, Zemlja smiješka), Marica (E. Kálmán, Grofica Marica), Rosalina (J. Strauss, Šišmiš), Jelena (O. Nedbal, Poljačka krv), Yvonne (E. Křenek, Johnny svira). Kao mezzosopran interpretirala je likove Charlotte (J. Massenet, Werther), Marine (M. P. Musorgski, Boris Godunov), Amneris (G. Verdi, Aida), Azzucene (G. Verdi, Trubadur), Carmen (G. Bizet), Dalile (C. Saint-Saëns, Samson i Dalila), Ortrude (R. Wagner, Lohengrin). U tijeku karijere gostovala je u Zagrebu, Beogradu, Osijeku, Sarajevu i Dubrovniku. — Temeljno je obilježje njezine umjetnosti profinjena muzikalnost i sceničnost, temperament i uživljavanje u likove te je svaka kreacija izraz njezine osebujnosti.

LIT.: Milan Graf (M. G.): Koncert Nade Auer i E. Riemanna. Novosti, 18(1924) 306, str. 4. — Žiga Hirschler (-žh-): Grofica Marica. Gostovanje Nade Auer. Jutarnji list, 16(1927) 5704, str. 8. — Milan Majer (M. M.): Wieder auftreten Nada Auer-König. Morgenblatt, 47(1932) 226, str. 4. — Lujo Šafranek-Kavić: »Poljačka krv«. Ponovni nastup gđe. Nade Auer-König. Obzor, 73(1932) 185, str. 3. — Žiga Hirschler (-žh-): Zemlja smiješka. Premijera Leharove operete. U glavnim ulogama Nada Auer-König i Gustav Remec. Večer, 14(1933) 3700, str. 6.
 
Jagoda Martinčević-Lipovčan (1983)