Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

AUERSPERG, Herbart X, zapovjednik Vojne krajine (?, 1613 — Zagreb, 28. IV 1669). God. 1650. bio je imenovan ogulinskim kapetanom, a 1652–1669. bio je vrhovni zapovjednik Hrvatske i Slavonske vojne krajine. U njoj je rijetko boravio, pa su ga, među ostalima, zamjenjivali Juraj Frankapan i od 1661. Petar Zrinski. Sa Zrinskim je A. dolazio u sukob zbog naseljivanja prebjega na Zrinske posjede i sporio se s njim u pitanju djelokruga zapovjedništva. Sukob se zaoštrio kada je A. nakon pobjede Zrinskoga kod Otočca 1663. oteo ovome zarobljenog Ali-pašu Čengića i kada je nakon imenovanja Zrinskoga banom 1665. tražio da mu bečki dvor oduzme položaj zamjenika vrhovnog zapovjednika. Auerspergove spletke znatno su se osjetile i u zrinsko-frankapanskoj uroti. — Novcem Herbarta i njegove žene Ane Elizabete rođ. Moscona sagrađene su orgulje u crkvi Sv. Katarine u Zagrebu (1651. u izvedbi Gašpara Martina), Lauretanska kapela uz franjevačku crkvu u Karlovcu (1671) i crkva Sv. Anastazije u Samoboru (dovršio je 1675. Hans Allio).

LIT.: Radoslav Lopašić: Karlovac. Zagreb 1879. — Isti: Spomenici Hrvatske krajine, 2. Zagreb 1885. — Emilij Laszowski: Hrvatske povjesne građevine, 1. Zagreb 1901, 181–196. — Ivan Steklasa: Herbard X Turjaški, karlovški general (1613–1669). Zbornik, 3(1901) str. 90–119. — Ferdo Šišić: Posljednji Zrinski i Frankopani na braniku domovine. Zbornik Posljednji Zrinski i Frankopani. Zagreb 1908, 15, 17, 23–24, 35, 78, 101, 117. — Vjekoslav Noršić: Samobor-grad. Samobor 1912, 6, 7, 20, 59, 74–106. — Lojze Zupanc: Turjačani. Ljubljana 1937. — Artur Schneider: Iz staroga Zagreba: Svečani sprovod grofa Herbarta X Auersperga 1669. Hrvatski narod, 6(1944) 957, str. 5. — Stjepan Antoljak: Bune pučana i seljaka u Hrvatskoj. Zagreb 1956. — Anđela Horvat: Između gotike i baroka. Zagreb 1975. — Branko Reisp: Turjak. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Ljubljana 1979, 94.
 
Zdenko Šenoa (1983)