Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

AURER-KOŽELJ, Jelena, stomatolog, specijalist dentalne i oralne patologije (Duvno, 15. VIII 1934). Gimnaziju je pohađala u Zagrebu gdje je 1959. završila Medicinski fakultet (Stomatološki odsjek). Najprije radi na Stomatološkom odjelu Bolnice »Dr. M. Stojanović« u Zagrebu. Od 1960. je asistent na Stomatološkom odsjeku Medicinskog fakulteta (1962. Stomatološki fakultet). Doktorat znanosti postigla je 1965. disertacijom Promjene u procesu keratinizacije epitela gingive zdravih i oboljelih od parodontopatije. God. 1968. postaje sveučilišni docent na Katedri oralne patologije, a 1973. organizira i vodi novoosnovani Zavod za parodontologiju. Od 1974. izvanredni je, a od 1977. redoviti profesor Stomatološkog fakulteta. — Usavršivši se na inozemnim zavodima u novim dijagnostičkim metodama, posvetila se proučavanju citologije, citohistokemije i ultrastrukture sluznice usta i epitela ozubine te o tome objavila radove u publikacijama: Deutsche zahnärztliche Zeitschrift 1964, 1969; Deutsche Zahn-, Mund-und Kieferheilkunde 1967; Zbornik radova stomatologa Crne Gore 1973; Stomatološki glasnik Srbije 1974; Acra stomatologica croatica 1975, 1976; Natrudovite od V kongres na stomatolozite na Jugoslavija, Skoplje 1975; Stomatološki dani Hrvatske 1975. Vršila je komparativna istraživanja frekvencije karijesa u odnosu na prehranu (Rad JAZU 1964, 336), pisala je o nespecifičnom imunitetu usne šupljine (Acta stomatologica croatica 1970), a posebno iz područja etiologije, klinike i terapije parodontopatije (Österreichische Zeitschrift für Stomatologie 1966, 1971; Acta stomatologica croatica 1966, 1971, 1974, 1975; Medicinar 1970; Stomatološki glasnik Srbije 1975; Zbornik radova simpozija stomatologa Slavonije i Baranje, Osijek 1975; Stomatološki dani Hrvatske 1975, 1977).

DJELA: Osnove kliničke parodontologije. Zagreb 1980. — Praktikum kliničke parodontologije. Zagreb 1980.
 
LIT.: Zbornik liječnika Hrvatske 1874–1974. Zagreb 1974, 314.
 
Vladimir Dugački (1983)