Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JURIĆ, Marko, političar (Subotica, 1880 — Subotica, 24. X. 1949). Subotičko Bunjevačko-srpsko narodno vijeće izabralo ga je 24. XI. 1918. za predstavnika u Narodnoj skupštini u Novom Sadu, na kojoj je donesena odluka o priključenju Vojvodine Kraljevini Srbiji. Kao član Narodne radikalne stranke biran za zastupnika u Narodnoj skupštini Kraljevine SHS na izborima 1923, 1925. i 1927. U Subotici je neko vrijeme predsjednik ogranka stranke, 1922. suosnivač i od 1927. predsjednik Zemljodilske kasine, 1925. suosnivač i do 1930. predsjednik Bunjevačke prosvetne matice te u 1930-im više puta gradski vijećnik. U razdoblju 1934–38. bio je vijećnik Dunavske banovine, na izborima 1938. izabran za zastupnika u Narodnoj skupštini na listi Jugoslavenske radikalne zajednice, a 1938–39. subotički gradonačelnik. Suprotstavljao se tvrdnjama da su Bunjevci i Šokci Hrvati te se zauzimao za njihovu suradnju sa Srbima.

LIT.: Jedan datum u istoriji Bunjevaca. Subotički glasnik, 3(1927) 1, str. 1. — Predsednik Zemljodilske Kasine narodni zastupnik g. Marko Jurić. Bunjevačke novine (Subotica), 4(1927) 14, str. 3. — P. Pekić: Povijest Hrvata u Vojvodini od najstarijih vremena do 1929. godine. Zagreb 1930, 228, 251, 254, 256–257, 261, 292, 305. — A. Sekulić: Bački Hrvati. Narodni život i običaji. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, 1991, 52, str. 87–88. — S. Bačić (Bruno Skenderović): Formiranje nacionalne svijesti kod Bunjevaca u Bačkoj. Marulić, 31(1998) 3, str. 485.
 
Nikica Barić i Stevan Mačković (2005)