Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BABAROVIĆ, Božidar, liječnik (Milna na Braču, 1846 — Zadar, 4. III 1885). Medicinski fakultet završio je 1871. u Beču. Kratko je vrijeme radio kao općinski liječnik u Milni, a zatim je preselio u Argentinu (Buenos Aires), gdje je sudjelovao kao dobrovoljac u ratu Argentine s Paragvajem. Obolivši u močvarnim predjelima, vratio se nakon tri godine u domovinu te je 1877. ponovno primio dužnost općinskog liječnika u Milni. Osnovao je mjesnu glazbu i bio njezin kapelnik. Potkraj 1884. imenovan je zdravstvenim perovođom namjesništva u Zadru. Bio je pristaša narodnog preporoda, prijatelj Mihovila Pavlinovića i suradnik Narodnog lista.

LIT.: (Nekrolog). Narodni list, 24(1885) br. 17(7. III). — Šime Kordić: Dalmatinski liječnici žrtve svoga zvanja u XIX stoljeću. Saopćenja »Pliva«, 18(1975) str. 165–175. — Vjekoslav Maštrović: Zadarska oznanjenja iz XVIII, XIX. i početka XX. stoljeća. Zagreb 1979, 338–339.
 
Vladimir Dugački (1983)